Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6503
Wyświetleń: 12033
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin  - strona 1 Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin  - strona 2 Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:

Zawiera opis historii państwa i prawa oraz ustroju. Opis historii państwa i prawa oraz ustroju Francji, testy źródłowe oraz teksty Konstytucji m.im. Stanów Zjednoczonych. Opracowanie konstytucji Weimarskiej, Francuskiej.

Istnieje wiele definicji państwa. Pierwszą podał Arystoteles, który uważał państwo jako wytwór naturalny, produkt społecznego instynktu człowieka. Znamy również teorie deistyczne mówiące, iż państwo jest tworem boskim. Teoria ta była głoszona przez św. Augustyna. Teoria patriarchalna mówi, iż państwo powstało jako przedmiot ewolucji władzy naczelnika plemienia. Istnieje też pogląd, że państwo jest wytworem przemocy i powstało w wyniku podboju jednego państwa przez drugie. W XIX w. Powstała też teoria marksistowska uwzględniająca rolę klas w powstawaniu państwa...


Miasta prewotalne miały najmniejszy zakres swobód. Nie posiadały samorządu jak i własnego sądownictwa. W mieście rezydował urzędnik królewski, który sprawował kontrolę nad administracją i sądownictwem. Był to urzędnik mianowany. Jeżeli uczestniczył w sprawowaniu władzy to tylko w charakterze delegacji. Sami nie podejmowali decyzji...

Rada Stron Procesowych - Rada Prywatna.
-stanowiła bezpośrednią kontynuację Rady Królewskiej
-przewodniczącym kanclerz
-składała się z 4 sekretarzy stanu, arystokratów i 30 radców reprezentujących 3 stanu
-pełniła funkcje wyłącznie sądowe
- posiadała charakter sądu kasacyjnego, tzn. że mogła znieść wyrok sądu najwyższej
instancji, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez sąd prawa materialnego lub uchybienia
przepisów formalnych...
Ministrowie rekrutowali się w wąskiego grona posłów, mimo częstych zmian rządowych udział
przy tworzeniu gabinetu brały te same osoby (np. Briand – minstrem w 25 rządach, w 11
premierem)...HISTORIA PAŃSTWA IPRAWA POLSKIEGO(wybór tekstów źródłowych)
ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE Z 12 V 1573 R.   (Volumina Legum, t. II, s. 897-901; Z. Kaczmarczyk, Biblioteka Źródeł Historycznych I, Poznań 1946, s. 3-17) My, Rady Stanu, szlachta i rycerstwo królestwa Polskiego, narodów tak polskiego, jako i litewskiego, niemniej z Rusi. Prus, Żmudzi, Mazowsza, Inflant. tudzież ze wszystkich innych prowincji i ziem do tej Rzeczypospolitej należących, to sobie głównie niniejszym pismem, czyli dyplomem, zastrzegamy, aby przyszły nasz książę i pan świeżo przez nas obrany był obowiązanym dać nam przywilej, czyli pismo, przez które by niżej wyrażone artykuły zawierające w sobie pewne nasze prawa i prerogatywy, zostały uznane i zatwierdzone, a to w sposób następujący: Henryk, z bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki pan, tudzież andegawski, Burbonu i Alvernii książę etc. Wiadomo czynimy niniejszym pismem, komu o tym wiedzieć należy, wszystkim w ogóle i każdemu z osobna, radom, senatorom, szlachcie i Stanom Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi. Wołynia, Podlasia i innych posiadłości.[1.] Iż za żywota naszego my i potomkowie nasi, królowie polscy i ciż, wielkie książęta Litewskie, Ruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Inflanckie i innych państw, nie mamy mianować ani obierać jakiego, składać żadnym sposobem ani kształtem wymyślonym, króla, na państwo sukcesora naszego sadzać, a to dlatego, aby zawdy wiecznymi czasy po zejściu naszym i potomków naszych wolne obieranie zostało wszem stanom koronnym; dla czego i tytułu dziedzica używać nie mamy ani potomkowie nasi, królowie polscy.[2.] A iż w tej zacne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz