Historia państwa i prawa polskiego - opracowane pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - opracowane pytania - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - opracowane pytania - strona 2 Historia państwa i prawa polskiego - opracowane pytania - strona 3

Fragment notatki:

Kompetencje i współpraca z królem senatorów rezydentów
Senatorowie rezydenci byli wybierani z rad koronnych po 16 urzędników z Korony i Litwy. Na każde pół roku 4: 2 kasztelanów, biskup, wojewoda.
Kompetencje:
- współudział w rządzeniu państwem
- działanie w okresie między sejmikami
- radzili królowi i sprawowali kontrolę nad jego rządami, z których zdawali sprawozdanie sejmowi
W sprawach koronnych (poselstwo, polityka zagraniczna, zaciąganie wojska) król musiał zaciągnąć rady rezydentów. Choć tak naprawdę król mógł wiele spraw przeforsować przeciw senatorom rezydentom.
Odpowiedzialność ministrów w konstytucji marcowej
Odpowiedzialność solidarna (działania kolegialne) i indywidualna. Odpowiedzialność parlamentarna - przed sejmem, który mógł odwołać posła zwykłą większością głosów (wotum nieufności)
Odpowiedzialność konstytucyjna - sejm pociągał do odpowiedzialności kwalifikowaną większością 3/5 głosów. Poseł stawał przed Trybunałem Stanu (8 członków sejmu, 4 seantu pod przewodnictwem prezesa SN)
Wybór prezydenta w konstytucji kwietniowej 1) wybierało Zgromadzenie Elektorów i Prezydent, albo ogół obywateli
2) Zgromadzenie Elektorów: 50 osób wybieranych przez Sejm, 25 przez Senat, 5 wirylistów: Marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes RM, GISZ, I prezes SN
3) Zgromadzenie Elektorów wybierało kandydata na prezydenta
4) prezydent jeśli chciał, mógł wskazać kandydata na następcę - wtedy obywatele rozstrzygali który z dwóch kandydatów będzie prezydentem (kandydat obecnego prezydenta czy kandydat Zgromadzenia Elektorów)
5) kandydat ZE zostawał prezydentem jeśli prezydent nie wskazał kandydata na następcę
6) kadencja: 7 lat, w czasie wojny przedłużana o 3 miesiące od zawarcia pokoju
7) zastępca prezydenta - Marszałek Senatu
Senat w Księstwie Warszawskim
Składał się z 6 biskupów, 6 wojewodów i 6 kasztelanów powoływanych przez króla dożywotnio. Obradom przewodniczył wybrany przez króla prezes.
Senat potwierdza prawo (które przekazuje izba poselska) wyjąwszy w przypadkach następujących: 1) jeżeli prawo uchwalone nie było podług formalności przepisanych konstytucją lub jeżeli obrady zdarzonym gwałtem jakim zamieszane zostały; 2) jeżeli mu wiadomo, że prawo nie było przyjęte większością głosów; 3) jeżeli senat uznaje, że prawo jest przeciwne albo bezpieczeństwu kraju, albo przepisom niniejszej ustawy konstytucyjnej.
Prerogatywy w konstytucji kwietniowej
Wynikały z osobistej władzy prezydenta.


(…)

… projektu przez jedną izbę projekt przekazywano drugiej, która mogło go przyjąć lub odrzucić,
• tekst przedstawiano do sankcji królewskiej, do króla należała ostateczna decyzja
Straż Praw w konstytucji 3 maja
W skład wchodzili ustawowo:
a) król (jako przewodniczący)
b) prymas (jako głowa duchowieństwa i przewodniczący KEN)
c) pięciu ministrów: • Pieczęci do spraw wewnętrznych (kanclerz),
• Pieczęci…
… marcowej
Jeśli prezydent nie mógł sprawować swojej funkcji zastępował go marszałek sejmu. Gdy prezydent nie mógł sprawować władzy przez 3 miesiące marszałek sejmu zwołuje sejm i poddaje głosowaniu czy urząd prezydenta należy opróżnić, jeśli tak zwołuje ZN w celu wyboru nowego prezydenta.
Artykuły Henrykowskie - militarne przepisy
Na zwołanie pospolitego ruszenia król musi dostać zgodę sejmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz