Konstytucja Republiki weimarskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja Republiki weimarskiej - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 3 stron.
Konstytucja Republiki weimarskiej + model republiki ludowej + referendum ludowe + prezydent + sejm
II Rzesza przegrała I Wojnę Światową . Obalono ustrój monarchiczny, wprowadzono republikę parlamentarną opartą o zasady demokratyczności. Wprowadziła to konstytucja Rzeszy z 1919 r . Potoczną nazwą państwa była Republika Weimarska , od nazwy miasta, w którym uchwalono konstytucję. Była to federacja , w skład której wchodziło 21 krajów ( Lander ).
Kompetencje Rzeszy :
ustawodawstwo w niektórych dziedzinach
możliwość regulowania spraw takich jak: prawo karne, prawo cywilne, prawo prasowe, ustawodawstwo dot. stowarzyszeń i zgromadzeń, związków zawodowych, przemysłu, dróg wodnych etc. prawo Rzeszy posiadało pierwszeństwo przed prawem krajowym, więc ustawy krajowe mogły być z nim sprzeczne. Do rozstrzygania takich sporów powołano Najwyższy Trybunał Rzeszy Niemieckiej Ustrój oparty na III Republice Francuskiej. Zasady :
suwerenność ludu
trójpodział władzy
podmiotowość jednostki
pięcioprzymiotnikowe wybory, cenzus wieku (20 lat)
instytucja referendum
obszerny katalog praw obywatelskich
Konstytucja “sztywna”. Na czele państwa stał prezydent , wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich na 7 lat. Sejm Rzeszy mógł go pociągnąć do odpowiedzialności prawnej.
reprezentacja państwa
zawierania umów międzynarodowych
mianowanie i odwoływanie kanclerza, ministrów i in.
zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
nieodpowiedzialny ( kontrasygnata )
możliwość usunięcia prezydenta przez głosy 2/3 Sejmu Rzeszy + referendum
Władza wykonawcza należała do rządu i kanclerza . Rząd posiadał inicjatywę ustawodawczą. Odpowiedzialny prawnie i politycznie przez Sejmem Rzeszy. Sądem dla niego był Najwyższy Trybunał Państwowy.
Władza ustawodawcza należała do: Sejmu Rzeszy ( Reichstag ), wybieranego w pięcioprzymiotnikowych wyborach na 4 lata. Prawo rozwiązania przysługuje prezydentowi, ale tylko raz z tego samego powodu .
Drugim organem parlamentrnym była Rada Rzeszy ( Reichsrat ), w której zasiadali reprezentacji krajów członkowskich, delegowani przez swe rządy. Posiadała prawo veta zawieszającego , ograniczone kompetencje ustawodawcze i nadzór nad administracją.
Specyficzną cechą Republiki Weimarskiej była możliwość uchylenia Sejmu w drodze referendum . Prezydent miał prawo odmowy ogłoszenia ustawy i odwołania się do woli obywateli. Musiał takie referendum w sprawie kontrowersyjnej ustawy zarządzić na wniosek 1/3 posłów, lub 1/20 uprawnionych do głosowania obywateli.


(…)

….
Dekret z 1808 r. pozbawił Żydów wielu praw, w tym politycznych.
Monarcha - korona dziedziczna w dynastii Wettinów, począwszy od Fryderyka Augusta I, unia personalna polsko-saska.
bardzo silna władza, zarówno wykonawcza jak i ustawodawcza
dekrety uzupełniające konstytucję
wyłączna inicjatywa ustawodawcza
zwoływał sejm, sejmiki i zgromadzenia gminne
obsadzał wszystkie stanowiska państwowe (i odwoływał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz