Konstytucja Księstwa Warszawskiego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja Księstwa Warszawskiego - omówienie  - strona 1 Konstytucja Księstwa Warszawskiego - omówienie  - strona 2 Konstytucja Księstwa Warszawskiego - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA KSIESTWA WARSZAWSKIEGO Z 22 LIPCA 1807 R. (Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] z 1807 r., t. I, s. II- XLVIII) Tytuł I
Art. 1. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu. Art. 2. Wszelka część religijna jest wolna i publiczna. Art. 3. Księstwo Warszawskie podzielone będzie na sześć diecezji, będzie w nim jedno arcybiskupstwo i pięć biskupstw. Art. 4. Znosi się niewola. Wszyscy obywatele są równi przed obliczem prawa. Stan osób zostaje pod opieką trybunałów. Tytuł II. O rządzie
Art. 5. Korona książęca warszawska jest dziedziczną w osobie króla saskiego, jego potomków, dziedziców i następców podług porządku następstwa ustanowionego w domu saskim.
Art. 6. Rząd jest w osobie króla.
On sprawuje w całej swojej zupełności urzędowania władzy wykonawczej.
Przy nim jest praw początkowanie.
Art. 7. Król może zdać na wicekróla część swojej władzy, której jemu samemu przez siebie sprawować nie będzie się podobało.
Art. 8. Jeżeli królowi nie podoba się mianować wicekróla; mianuje prezesa rady ministrów.
W tym przypadku interesy rozmaitych ministeriów będą roztrząsane w tej radzie dla przedstawienia ich królowi do potwierdzenia.
Art. 9. Król zwołuje, odracza i wyznacza dzień na zgromadzenie głównego sejmu.
Zwołuje także sejmiki, czyli zgromadzenia powiatowe, i zgromadzenia gminne.
Prezyduje w senacie; gdy to przyzwoitym osądzi.
Art. 10. Dobra korony książęcej składają się, naprzód, z rocznego dochodu wynoszącego siedem milionów zł polskich przez połowę w dobrach królewskich, a przez połowę w gotowiźnie ze skarbu publicznego, po wtóre, z pałacu królewskiego w Warszawie i z pałacu saskiego.
Tytuł III. O ministrach i o radzie stanu
Art. 11. Skład ministerium jest następujący: minister sprawiedliwości, minister wewnętrzny i czci religijnych, minister wojny, minister przychodów i skarbu, minister policji, minister sekretarz stanu. Ministrowie są odpowiedzialnymi.
Art. 12. Gdy się królowi spodoba zdać na wicekróla część władzy swojej; której sobie samemu nie zachował, każdy z ministrów pracuje oddzielnie z wicekrólem.
Art. 13. Kiedy król nie mianował wicekróla, ministrowie zgromadzają się na radę ministrów stosownie do tego, co się rzekło wyżej w 8 artykule. Art. 14. Rada Stanu składa się z ministrów.

(…)

… ościennych. Działo się w pałacu królewskim w Dreźnie, dnia 22 lipca 1807 r. Napoleon Na rozkaz Cesarza Minister Sekretarz Stanu Hugo B. Maret
Uwagi:
Tekstem autentycznym Konstytucji Księstwa Warszawskiego był tekst w języku francuskim, podpisany przez Napoleona 22 lipca 1807 r. w Dreźnie. Konstytucja w wersji oryginalnej ogłoszona została w paryskim Moniteur z 2 sierpnia 1807 r., a następnie w Gazette de…
… i zwyczaje.
Art. 54. Każdy sejmik, czyli zgromadzenie powiatowe, mianuje posła i podaje kandydatów do rad departamentowych i powiatowych tudzież do sądów pokoju.
Art. 55. Na sejmikach prezyduje marszałek mianowany przez króla.
Art. 56. Sejmiki te rozłożone są na 10 oddziałów, każdy oddział składa się z powiatów przedzielonych jednym lub kilku powiatami. Dwa oddziały nie mogą być w jednymże czasie zwołane…
…. Odnawiają się przez połowę co lat dwa.
Członki rad municypalnych mianuje król z podwójnej listy kandydatów, podanych od zgromadzeń gminnych. Odnawiają się przez połowę co lat dwa.
Rady departamentowe, powiatowe i municypalne mianują prezydenta pośród siebie wybranego.
Tytuł IX. Porządek sądowy
Art. 69. Kodeks Napoleona będzie prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego.
Art. 70. Postępowanie sądowe jest publiczne w rzeczy cywilnej i kryminalnej.
Art. 71. W każdym powiecie będzie jeden sąd pokoju; w każdym departamencie jeden trybunał cywilny pierwszej instancji; na dwa departamenty jeden sąd sprawiedliwości kryminalnej; na całe Księstwo Warszawskie jeden tylko sąd odzewny (apelacyjny).
Art. 72. Rada Stanu, do której przyłączeni są czterej referendarze mianowani od króla, odbywa obowiązki sądu kasacyjnego…
… i wikariusze;
4) każdy artysta i obywatel znakomity z talentów, wiadomości lub z przysług uczynionych bądź handlowi, bądź kunsztom;
5) każdy podoficer i żołnierz, który będąc ranny lub odbywszy kilka kampanji otrzymał uwolnienie od służby;
6) każdy podoficer i żołnierz czynnie w służbie będący, który za dobre sprawowanie się otrzymał ozdobę honorową;
7) oficerowie wszelkiego stopnia.
Rzeczeni oficerowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz