Historia Polski

note /search

Nowożytność-POSTACIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3591

  - Stanisław Hozjusz zm. 1579– polsk i humanista,  poeta,  sekretarz królewski,  sekretarz wielki  koronny, d yploma ta, biskup chełmiński  i warmiński,  kardynał, teolo g-polemista, jeden z  czołowych przywódców polskiej i europejs...

Nowożytna historia Polski- daty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2135

1493- sejm w Piotrkowie, początek parlamentyzmu polskiego  1493-94- wojna z Moskwą  1494- zjazd w Lewoczy  1495- uchwała wyrzucająca Żydów z wlk. Ks. Litewskiego; ślub Aleksandra z córką cara  Heleną   1497- klęska bukowińska  1499- sojusz w Węgrami i Mołdawią; unia krakowsko- wileńska  1500- soj...

Nowożytna historia Polski- pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1974

Konfederacja  (łac.  c onfoederatio  związek) – związek zawiązywany przez duchowieństwo,  szlachtę  i miasta w  celu realizacji własnych celów, tworzony  w Polsce  i n a Litwie  w wieka ch XIII- XIX.  Jej genezy należy szukać w  średniowiecznym p rawie oporu  (łac.  ius resistendi ) przeciwko wła...

Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2723

TRAKTATY:      Wielki Waradyn – 1538: Ferdynand Habsburg – Jan Zapoyla    Traktat poswolski – 1557: Wilhelm Furstenberg – Zygmunt August     Kongres w Szczecinie – 1570: Dania, Lubeka, Szwecja     Jam Zapolski – 1582: Polska – Moskwa     Traktat bytomsko – będziński – 1589: Habsburgowie – Po...

Państwo Mieszka I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1778

Literatura: Szczur – Historia Polski - „Średniowiecze”    Temat: Państwo Mieszka I    Opisy państwa Mieszka I:  1.  Relacja Ibrahima ibn Jakuba  Ibrahim ibn Jakub był pochodzenia żydowskiego i urodził się prawdopodobnie w Hiszpanii.  Uro...

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Polski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

Temat: Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej    Na czele państwa stał monarcha (król albo książę). Obowiązywała zasada dziedziczenia tronu, de  facto władzę powinni objąć WSZYSCY synowie władzy, co powodowało podział państwa na  części. W przypadku, gdy urodziło się dwóch synów, jeden z nich oddaw...

Bractwo Kurkowe

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Bractwa kurkowe w Rzeczypospolitej Polskiej Idea bractw kurkowych jako organizacji powoływanych do życia względami praktycznymi, powstała w średniowieczu na zachodzie Europy. Jej recepcja na ziemiach polskich postępowała wraz z upowszechnianiem się na tym obszarze prawa magdeburskiego. Narzucało ...

Zbrodnia Katyńska

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zbrodnia Katyńska ZBRODNIA KATYŃSKA Pod koniec lat dwudziestych w Rosji postanowiono przywrócić system pracy przymusowej. Jako poligon doświadczalny posłużył łagier położony na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym. W 1928 roku rozpoczął się „wielki przełom” w prawe karnym. Stalin podjął decyzję ...

Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita- skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1463

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeurope...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Polski
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1512

SŁAWOMIR MASZEWSKI USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ OBYWATELE W połowie XVI wieku szlachta stanowiła ok. 500 tys. osób, czyli 8% społeczeństwa. Potem średnia wzrosła do ok. 10%. Ludność Rzeczypospolitej wzrosła wówczas do ok. 8 mln. Liczebność szlachty na tle innych krajów Europy wskazuje pon...