Państwo Mieszka I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo Mieszka I - strona 1 Państwo Mieszka I - strona 2

Fragment notatki:


Literatura: Szczur – Historia Polski - „Średniowiecze”    Temat: Państwo Mieszka I    Opisy państwa Mieszka I:  1.  Relacja Ibrahima ibn Jakuba  Ibrahim ibn Jakub był pochodzenia żydowskiego i urodził się prawdopodobnie w Hiszpanii.  Urodził się około roku 1912. W latach 965-966 odbył podróż do krajów słowiańskich. Dotarł do  dworu cesarza Ottona I i tam zrobił opis krajów słowiańskich w oparciu o obserwacje własne oraz  opowieści. O państwie Mieszka napisał, że jest najrozleglejszy z krajów słowiańskich i obfituje w  dobra. Sąsiadują z tym państwem Rus i Burus.    2.  Opis państwa w „Dagome Iudex”  Dokument nie zachował się w oryginale, a w kopii z około roku 1087.  Termin 'Iudex' mógł  oznaczać sędziego lub pana. Wystawcą dokumentu był Mieszko, jego zona Oda i ich synowie  Mieszko i Lambert, dokument datuje się na lata 990-992, był wysłany do papieża Jana XV, którego  proszono o wzięcie w opiekę państwo, którymi zarządzali. Dokument ma w sobie błędy, ponieważ  był przepisywany minimum dwa razy. Wielką zagadką jest samo 'imię' Dagome, które oznacza  Mieszka. Jedna hipoteza mówi o pomyłce paleograficznej. W tamtym czasie władca pisał o sobie w  liczbie pojedynczej, więc z Ego Mesco dux mogło powstać Dagome Iudex. Inna hipoteza mówi, że  Dagome to zniekształcona forma imienia Dagobert, czyli chrześcijańskiego imienia Mieszka, a  Dagome to zbitka imienia Dagobert i Mieszko.  W tekście dokumentu pojawia się nazwa civitas Schinesghe, która oznacza państwo gnieźnieńskie.  Wymieniając granice Mieszko mówi: z jednej strony morze, dalej granica z Prusami, potem granica  z Rusią aż do Krakowa (ale nie wiadomo, czy Kraków i Małopolska są w granicy państwa  mieszkowego). Dowodem na to, że nie należał jest katalog biskupów krakowskich, gdzie trzej  pierwsi wymienieni to Prohor, Prokulf i Poppo (rok 1000). Uważa się, że Prohor i Prokulf byli  biskupami czeskimi. Kronikarz czeski Kosmas pisze, że w 999 roku Kraków do Polski przyłączył  Mieszko (który jednak nie żył już od 7 lat).  Dagome iudex pomija osobę Bolesława, najstarszego syna Mieszka z jego małżeństwa z Dobrawą.  Przyjmuje się, że Bolesław Chrobry był wtedy już niezależnym władcą małopolski (jedna z teorii)    Ramię zbrojne księcia – drużyna. Mamy dwa przekazy mówiące o niej:  1.  Ibrahim ibn Jakub pisał, że Mieszko bardzo dbał o swoją drużynę, wypłacał żołd za każde  narodzone dziecko od jego urodzenia, bez względu na płeć i płacił za nich prezenty ślubne dla ojca  dziewczyny bądź małżonki syna.  2.  Gall Anonim pisał o wielkiej liczbie i rozmieszczeniu w głównych grodach państwa wojska  Bolesława Chrobrego.    Większość konfliktów zbrojnych z tamtego czasu były to konflikty ze wschodnimi marchiami 

(…)

… małżonki syna.
2. Gall Anonim pisał o wielkiej liczbie i rozmieszczeniu w głównych grodach państwa wojska
Bolesława Chrobrego.
Większość konfliktów zbrojnych z tamtego czasu były to konflikty ze wschodnimi marchiami
Niemieckimi. Informacje na ten temat czerpiemy z kroniki Titmara, biskupa, syna Zygfryda z
Walbek, który brał udział w bitwie pod Cedynią. Matką Titmara była Kunegunda. Sam Titmar
uzyskiwał znamienite wykształcenie w niemieckich klasztorach. Sama kronika jest opisem dziejów
książąt Saskich.
W 972 roku doszło do starcia z margrabią Hodonem (bitwa pod Cedynią), przekaz ten przywołuje
brata Mieszka – Czcibora, który wygrywa bitwę pod Cedynią. Sporne jest określenie „[Mieszko]
płacił trybut aż po rzekę Wartę”. Można je interpretować jako trybut za podbite tereny Pomorza lub
jako trybut…
… za podległość całego państwa. Inną sprawą sporna jest miejsce bitwy, ponieważ pod
przyjętą do ogólnej wiadomości Cedynią archeolodzy niczego nie znaleźli.
W roku 981 książę ruski Włodzimierz najeżdża na Grody Czerwieńskie i zajmuje je. W rocznikach
ruskich jest zapiska, że tego lata Włodzimierz poszedł ku Lachom i zajął Przemyśl i inne grody.
Ówczesny gród Czerwień identyfikowany jest z dzisiejszą wsią Czermno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz