Rocznik i dokument - definicja i historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rocznik i dokument - definicja i historia - strona 1 Rocznik i dokument - definicja i historia - strona 2

Fragment notatki:

Rocznik ( annus - rok) jest ciągiem zapisek z datami rocznymi, układanymi w celu utrwalenia/przekazania informacji o ważnych wydarzeniach. Sporządzane na bieżąco bądź kopiując zapiski z przeszłości. Spisywany przez jedną bądź parę kolejnych osób. - Pierws zy polski rocznik prowadzony w końcach X w. był to Rocznik fuldajski ( miał trafić do Gniezna w 970 ) Początkowo prowadzony był przez biskupa Jordana, potem trafił w ręce Gaudentego (inna nazwa Rocznik Jordana/Gaudentego ) Zawierał zapiski dotyczące dziejów Polski ( 965 Dobrawa przybywa do Mieszka, 966 Mieszko zostaje ochrzczony, 967 Narodził się Bolesław Wielki)
Pod wpływem Gaudentego wprowadzono zapiski dotyczące życia i męczeństwa św. Wojciecha. Kontynuowany był do najazdu księcia Brzetysława I w 1039 i uległ rabunkowi. I z ciałem św. Wojciecha został wywieziony do Pragi.
- Drugi polski rocznik , był zaczątkiem Rocznika kolońskiego . Nazwany od imienia żony Mieszka II Rocznikiem Rychezy , która to przywiozła go na dwór Gnieźnieński. Zawierał on także zapiski z Rocznika Jordana i Gaudentego. Po śmierci Mieszka został zabrany przerz Rycheze, która została wygnana z Polski, jednak powrócił z Kazimierzem Odnowicielem (synem Mieszka)i trafił do Krakowa. Stracił z czasem swój dworski charakter, i zawierał coraz liczniejsze zapiski dostojników kościelnych (stąd jego kolejna nazwa Rocznik dawny/kapitularny krakowski ) Dagome iudex - najstarszy dokument państwowy, będący dyplomem obligacyjnym Mieszka I dla Jana XV oddający Polskę pod opieke Stolicy Apostolskiej. Motywy podjęcia tej decyzji nie są dokładnie znane z uwagi na skąpe źródła. Spośród wielu tez, najbardziej zasługującą na uwagę jest teoria czyniąca z Dagome iudex element walki o niezależność diecezji poznańskiej od arcybiskupstwa w Magdeburgu . Ślady walki o ten obszar kościelny widać choćby w kronice biskupa merseburskiego Thietmara . Pod datą 968 kronikarz ten zapisuje zależność poznańskiego Jordana od Magdeburga. Zapisek ten obfituje jednak w błędy merytoryczne i uznaje się go powszechnie za stronniczy. Identycznie, władzę Magdeburga nad Poznaniem chcieli utrzymywać tamtejsi hierarchowie kościelni, poprzez fałszowane dokumenty cesarskie. Inna, równie popularna teza, utrzymuje, że Dagome iudex stara się zabezpieczyć prawa do tronu dla synów Mieszka I, którzy zostali zrodzeni z Ody . Zagadkowe jest tu jednak odwołanie się do papieża - w tamtych czasach wpływy biskupów Rzymu na politykę Europy były znikome. Niestety enigmatyczność podjętej w dokumencie decyzji jest nierozwiązywalna, ponieważ oryginalny dokument nie zachował się do naszych czasów. Najstarszy znany regest pochodzi z roku 1099 . Jest bardzo dokładną kopią tekstu zapisanego przez kardynała Deusdedita w znanym dziele Collectio Canonum . Księga ta w oryginale powstała około

(…)

… występuje w kopiach późniejszych). Stąd też najbardziej popularne przypuszczenie podaje, że "Dagome iudex" to przekręcony przez kopistę/skrybę piszącego pod dyktando "Ego Mesco dux" - "Ja, książę Mieszko", co odpowiadałoby formułom typowym dla tego typu dokumentów. Funkcjonuje również hipoteza, iż Dagome to ligatura imienia Dagobert (które władca miałby przyjąć na chrzcie) i Mieszko (Dagome jako połączenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz