Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania - strona 1 Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania - strona 2 Nowożytna historia Polski- traktaty, pojęcia, pytania - strona 3

Fragment notatki:


TRAKTATY:      Wielki Waradyn – 1538: Ferdynand Habsburg – Jan Zapoyla    Traktat poswolski – 1557: Wilhelm Furstenberg – Zygmunt August     Kongres w Szczecinie – 1570: Dania, Lubeka, Szwecja     Jam Zapolski – 1582: Polska – Moskwa     Traktat bytomsko – będziński – 1589: Habsburgowie – Polska    Układ w Linkoping – 1598: Karol Sudermański – Z III    Układ w Stambule – 1598: Polska – Turcja    Traktat w Stołbowie – 1617: Moskwa – Szwecja    Traktat w Dywilinie – 1618: Moskwa – Polska    Traktat w Buszy – 1617: Turcja – Polska    Ugoda kurukowska – 1625: Polska – Kozacy    Rozejm w Mitawie – 1622: Polska – Szwecja    Układ polanowski – 1634: Polska – Moskwa    Rozejm w Sztumskiej Wsi – 1635: Polska – Szwecja    Ugoda Zborowska – 1649: Chmielnicki – Jan Kazimierz    Ugoda w Białej Cerkwi – 1651: Polska – Kozacy    Ugoda żwaniecka – 1653: Polska – Chanat – Kozacy    Ugoda perejasławska – 1654: Kozacy – Rosja    Rozejm w Niemieży – 1656: Moskwa – Polska    Traktat w Radnot – 1657: Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Chmielnicki,  Bogusław Radziwiłł    Układ welawsko – bydgoski – 1657: Rzplita – Prusy Książęce    Pokój w Roskilde – 1658: Szwecja – Dania    Pokój w Oliwie – 1660: Francja, Szwecja, Rzplita, Brandenburgia, Dania, Holandia,  Kurlandia, Neuburg, cesarstwo    Unia hadziacka – 1658: Rzplita – Kozacy    Druga ugoda perejasławska – 1659: Moskwa – Kozacy    Rozejm w Andruszowie – 1667: Polska – Moskwa    Traktat w Buchaczu – 1672: Turcja – Polska    Traktat żurawiński – 1676: Polska – Turcja    Traktat w Jaworowie – 1675: JIIIS – Ludwik XIV    Pokój w Nimwengen – 1678: Francja – Holandia    Święta Liga – 1684: Rzplita, papiestwo, Wenecja, cesarstwo    Pokój Grzymułtowskiego – 1686: Polska – Rosja    Pokój karłowicki – 1699: Rzplita – Turcja    Traktat w Travendal – 1700: Holandia – Szwecja    Traktat pod Narwą – 1704: Rosja – Rzplita (w jej imieniu Tomasz Działyński)    Traktat w Altranstadt – 1706: Karol XII – August II    Traktat toruński – 1709: Piotr I – August II    Traktat prucki – 1711: Rosja – Turcja    Pokój w Adrianopolu – 1713: Rosja – Turcja    Układ wiedeński – 1719: cesarz Karol VI – król bryt. Jerzy II – August II    Pokój w Belgradzie – 1739: Rosja i Austria – Turcja    Pokój w Abo/Turku – 1743: Rosja – Szwecja    Pokój w Hubertsburgu – 1763: Prusy, Austria, Wielka Brytania, Francja, Rosja 

(…)

… króla, na których podejmowano
ważne decyzje – rady pokojowe, tajne rady
 Powstała w miejsce rad senatu – Rada Nieustająca
 Powstała w miejsce Rady Nieustającej – Straż Praw
 Byli ministrami wojny – hetmani wielki i koronny
 Przygotowywał pisma wyrażające oficjalną wolę króla, nazywany „ustami
królewskimi”, przewodniczył sądowi asesorskiemu – kanclerz wielki koronny
 Najważniejsze archiwum…
… banicji za odstępstwo od wiary katolickiej – 1668
 Pozbawienie protestantów praw publicznych – 1733
 Przyjęcie uchwał soboru trydenckiego – 1577
 Masowe palenie książek protestanckich przez jezuitów – 1581
Indeks ksiąg zakazanych w KP – 1603
 Otwarcie Biblioteki Załuskich – 1747
 Uchwalenie przez sejm prawa o egzemplarzu obowiązkowym – 1780
 Utworzenie Teatru Narodowego - 1765
 Pierwszy sejm…

 Marszałek sejmu rozbiorowego w 1773 –Adam Poniński
 Powołanie Rady Nieustającej – 1773
 Powołanie KEN – 1773
 Departamenty Rady Nieustającej (5): Interesów Cudzoziemskich, Policji, Wojny,
Skarbu, Sądownictwa
 Ambasador rosyjski w Polsce od 1772 – Otto Magnus von Stackelberg
 Stał na czele opozycji po sejmie rozbiorowym, w 1774 otrzymał buławę hetmańską,
przedtem pogromca k. barskiej – Ksawery Branicki…
… – Austria
 Pokój w Varala – 1790: Rosja – Szwecja
 Uchwała o nierozdzielności Rzplitej – 1790
 Po śmierci SAP miał przejąć tron w Polsce – Fryderyk August III
 Wprowadzenie dziedziczności tronu w Polsce – 1791
 Wraz z królem stanowiła władzę wykonawczą – Straż Praw
 Przejęła funkcje Departamentu Policji Rady Nieustającej – Komisja Policji Obojga
Narodów
 Stronnictwo polityczne zajmujące…
… króla, na których podejmowano
ważne decyzje – rady pokojowe, tajne rady
Powstała w miejsce rad senatu – Rada Nieustająca
Powstała w miejsce Rady Nieustającej – Straż Praw
Byli ministrami wojny – hetmani wielki i koronny
Przygotowywał pisma wyrażające oficjalną wolę króla, nazywany „ustami
królewskimi”, przewodniczył sądowi asesorskiemu – kanclerz wielki koronny
Najważniejsze archiwum państwowe…
… państwowe – metryka
 Wojsko zawodowe – obrona potoczna
 Próba zamiany obowiązku pospolitego ruszenia na stały podatek – relucja pospolitego
ruszenia
 Wojsko utrzymywane przez dochody z królewszczyzn (1/4 należnej mu dzierżawy ze
starostw ) – wojsko kwarciane
 Podatek na dobra królewskie przeznaczony na utrzymanie artylerii – nowa kwarta
 Podatek przeznaczony na utrzymanie jazdy podczas zimy – hiberna…
… Polonorum – Marcin Kromer
 Artykuły prawa magdeburskiego – Bartłomiej Groicki
 Myśli o wychowaniu – John Locke
 Nauka obyczajowa, Powinności nauczyciela – Grzegorz Piramowicz
 Raj duszny, Żywot Ezopa fryga – Biernat z Lublina
 Wojna pruska – Jan z Wiślicy
 Carmen de statura (Pieśń żubra) – Mikołaj Hussovius
 Krótka rozprawa między trzema osobami, Żywot Józefa, Postylla, Wizerunek własny,
Żywot…
… – 1520
 Zakazanie limity sejmiku przez sejm – 1717
 Wprowadzenie nowej kwarty – 1632
 Utworzenie wojska kwarcianego – 1562 /1563
 Wprowadzenie hiberny – 1649 – 1652
 Zastąpienie łanowego podymnym – 1629
 Urząd hetmana wielkiego koronnego – 1503
 Urząd hetmana wielkiego polnego – 1539
 Wprowadzenie dożywotniego hetmaństwa – 1581
 Powstanie zakonu jezuitów – 1534
 Sprowadzenie jezuitów do Polski…
… Wielhorski
 Objęła władzę po rozwiązaniu warszawskiej Rady zastępczej Tymczasowej – Rada
najwyższa narodowa
 Dokument dotyczący chłopów ogłoszony przez TK w 1794 – uniwersał połaniecki
 Bitwy pod Połańcem, Szczekocinami – 1794
 Stał na czele sądu Kryminalnego Wojskowego – Józef zajączek
 Bitwa pod Maciejowicami – 1794 (TK – Iwan Fersen)
 Naczelnik państwa po Kościuszce – Tomasz Wawrzecki
 Szturmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz