Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita- skrypt 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita- skrypt 3 - strona 1 Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita- skrypt 3 - strona 2 Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita- skrypt 3 - strona 3

Fragment notatki:

Historia Ustroju i Prawa Polskiego
Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita
Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich
I. Pochodzenie Słowian
Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale:
Ludność staroeuropejska = Wenedowie
Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w europie:
W pierwszym przed naszą erą i drugim wieku naszej ery na ziemiach polskich osiedlili się germanie i Gotowie. W dobie wielkich migracji ludów germańskich na zachód na ziemiach między Łabą a Odrą osiedlili się Słowianie(srebro łużyccy).
Słowianie, którzy przekroczyli Karpaty utworzyły Słowian południowo zachodnich(Czechów i Słowaków). Ci co w VII w. n.e. przekroczyli Dunaj dały początek Serbom, Chorwatom, Słoweńcom i w części Bułgarom.
II. Ustrój rodowo plemienny
Ród - zespól rodzin połączonych więzami pokrewieństwa i tworzył całość osadniczą(zamieszkiwał jedną osadę) i gospodarczą(prowadził wspólną gospodarkę).
Plemiona - zjednoczone rody
Naczelnik - przywódca plemienia, który wraz z Starszyzną rodowo-plemienną gromadzili bogactwa z łupów wojennych, dochody z handlu, oraz zyski z pracy niewolników. Dominowała gospodarka wypaleniskowa, lecz pojawienie się niewolników spowodowało pierwszy podział społeczny i raz z wzrostem wymiany umocniły wartość prywatną, oraz przyspieszyły zróżnicowanie społeczne a szczególności wyodrębnienie się starszyzny rodowo plemiennej w organ dziedziczny.
Zachwianie się struktury rodowej spowodowały wędrówki ludów = zasępienie więzi pochodzenia na więź sąsiedzką. Duże znacznie miało też powstanie Orki Sprzężonej, która zwiększyła plony i stabilizacje terenów upraw i zwiększenie areału rolnego. Wielkie plemiona - połączone plemiona III. Wspólnota terytorialna
Opole - wspólnota terytorialna oparta na więzi sąsiedzkiej (ok. 300 km2)
Czoło opolne - gród warowny będący „stolicą” opola Wielkie rodziny - obejmowały pod władzą ojca - patriarchy 3-4 pokolenia męskie wraz z żonami i potomstwem oraz spowinowaconymi. Prowadziła ona wspólne gospodarstwo.
Małe rodziny - powstał w skutek wyodrębnienia się z wielkich rodzin pojedynczych „rodzin”(rodziców z dziećmi).
Patrymonia - szereg małych rodzin zamieszkujących w jednym osiedlu, powstałe w celu ochrony życia i mienia poszczególnych członków.(w dobie średniowiecza przekształciły się one w rody gniazdowe).
Wiec - zgromadzenie wolnych mężczyzn, zatwierdzało ono bądź odrzucało wnioski starszyzny. Taką formę ustroju nazywano też ze wzgl. na to, że wszyscy mężczyźni należeli do organizacji wojskowej organizacji wojskowej, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz