Nowożytna historia Polski- daty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowożytna historia Polski- daty - strona 1 Nowożytna historia Polski- daty - strona 2 Nowożytna historia Polski- daty - strona 3

Fragment notatki:


1493- sejm w Piotrkowie, początek parlamentyzmu polskiego  1493-94- wojna z Moskwą  1494- zjazd w Lewoczy  1495- uchwała wyrzucająca Żydów z wlk. Ks. Litewskiego; ślub Aleksandra z córką cara  Heleną   1497- klęska bukowińska  1499- sojusz w Węgrami i Mołdawią; unia krakowsko- wileńska  1500- sojusz z Francją   1501- przywileje mielnickie Aleksa  1500-03- wojna z Moskwą  1505- zawarcie rozejmu z Moskwą; konstytucja  Nihil novi  1505-07- wojna  z Moskwą  1509-10- wojna z Mołdawią  1512- projekt Zygmunta relucji pospolitego ruszenia; jego ślub z Barbarą Zapolyą  1512-14- wojna z Moskwą  1514- zwycięska bitwa z Moskwą pod Orszą  1515- zjazd wiedeński  1519-20- wojna z zakonem krzyżackim (rozejm 21)  1520- sejm obozowy w Bydgoszczy  1522- rozejm z Moskwą  1524- rozejm z Francją  1525- hołd pruski  1529- ostateczna inkorporacja Mazowsza do Korony  1530-31- wojna z Mołdawią o Pokucie, zwycięska bitwa pod Obertynem  1533- pokój z Turcją  1534-37- wojny z Moskwą  1535-38- wojna z Mołdawią i przyznanie Polsce Pokucia  1537- rokosz lwowski/wojna kokosza  1544- założenie uniwersytetu w Królewcu przez Albrechta Hohenzollerna; Zygmunt August  dostaje pełnomocnictwa do rządzenia na Litwie  1547- potajemny ślub Zygmunta Augusta z Radziwiłłówną  1549- układ przyjaźni z Habsburgami- Ferdynandem I i Karolem V; traktat praski   1550- koronacja Radziwiłłówny    1553- pokój z Turcją  1556- wyjazd z kraju Bony  1557- traktat poswolski  1561- traktat polsko- inflandzki  1563- wydanie kalwińskiej Biblii (Biblia brzeska); sojusz z Danią  1564- sprowadzenie jezuitów do Polski przez Hozjusza  1567- założenie Rakowa  1568- utworzenie Komisji morskiej  1569- unia polsko- litewska  1572-74- pierwsze bezkrólewie  1573- sejm konwokacyjny  1576-77- konflikt Batorego z Gdańskiem   1578- powstanie trybunału koronnego  1578-79- założenie akademii jezuickiej w Braniewie  1579- przekształć Francjącenie kolegium jezuickiego w Wilnie w uniwersytet; kampania  połocka Batorego  1580- kampania Wielkie Łuki Batorego  1581-82- kampania Wielkie Łuki Batorego  1582- rozejm w Jamie Zapolskim  1587- sejm konwokacyjny po śmierci Batorego, elekcja Zygmunta III  1588- bitwa pod Byczyną  1589- traktat bytomsko- będziński; sejm pacyfikacyjny- amnestia dla zwolenników Maxa;  utworzenie patriarchatu w Moskwie  1591- pokój z Turcją; powstanie Kozackie Kosińskiego  1592- sejm inkwizycyjny- ocena króla; ślub Wazy z Anną Habsburżanką; śmierć Jana III  Wazy i Zygi królem Szwecji  1594- powołanie Akademii Zamoyskiej; koronacja Zygmunta na króla Szwecji  1595- zwołanie nielegalnego sejmu szwedzkiego- opozycja przeciw królowi; bitwa pod  Cecorą i pokój hetmański; powstanie kozackie Naliwajki  

(…)

…- Sejm wielki
1789- zjazd mieszczański; czarna procesja mieszczan do króla i marszałków
1792- Targowica; II rozbiór
1794- insurekcja
1795- II rozbiór
1493- sejm w Piotrkowie, początek parlamentyzmu polskiego
1493-94- wojna z Moskwą
1494- zjazd w Lewoczy
1495- uchwała wyrzucająca Żydów z wlk. Ks. Litewskiego; ślub Aleksandra z córką cara
Heleną
1497- klęska bukowińska
1499- sojusz w Węgrami i Mołdawią…
…; powstanie Teatru
Narodowego w Warszawie1767- konfederacja radomska
1770- konfederaci barscy ogłaszają bezkrólewie
1772- pierwszy rozbiór Polski
1778-92- Sejm wielki
1789- zjazd mieszczański; czarna procesja mieszczan do króla i marszałków
1792- Targowica; II rozbiór
1794- insurekcja
1795- II rozbiór

…- pierwsza wojna śląska
1744- druga wojna śląska
1745- pokój Polski, Austrii z Prusami w Dreźnie
1747- otwarcie biblioteki załuskich
1756-63- wojna siedmioletnia (pokój w Hubertsungu)
1765- założenie szkoły rycerskiej (korpusu kadetów) przez Poniatowskiego; powstanie Teatru
Narodowego w Warszawie1767- konfederacja radomska
1770- konfederaci barscy ogłaszają bezkrólewie
1772- pierwszy rozbiór Polski
1778-92…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz