Historia Polski - strona 2

note /search

Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu - wykład, 2 sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu (1947-55) Nowy system rzadzenia Blok Stronnictw Demokratycznych i Związków Zawodowych uzyskał 394 mandaty, PSL 28, Stronnictwo Pracy 12, PSL `Nowe Wyzwolenie” 7 i niezależni katolicy 3. Marszalkiem Sejmu został Władysław Kowalski. W dniu 4.02.47r. sejm uchw...

Początki władzy komunistycznej - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1148

POCZĄTKI WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ (1944-1945) 22.07 1944r. radio moskiewskie podało informację o utworzeniu w Chełmie, zajętym przez Armię Czerwoną, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rzekomo jego twórcą miała być ...

Konstytucja kwietniowa - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Konstytucja kwietniowa - ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego uchwalona 23 kwietnia 1935 i tego samego dnia podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Weszła w życie 24 kwietnia 1935 Ustawę zasa...

Lata odwilży - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Lata odwilży (1955-1956) 1.Pokolenie Polski Ludowej Odwilżą nazwano proces zachodzących zmian z różnym natężeniem w ZSRR i krajach satelickich. W dorosłe życie weszło pokolenie wychowane w Polsce Ludowej na wzorcach komunistycznych. Jednak część młodzieży miało swoje zainteresowania kulturalne ora...

Historia Polski - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Od marca do grudnia (1967-1970) W połowie lat 60. popularność Gomułki gwałtownie malała. Społeczeństwo nie odczuwało poprawy stopy życiowej. W szczególności poszkodowana była inteligencja, której pensje były równe pensjom robotniczym, a niejednokrotnie były nawet niższe. Coraz wyższe ceny, brak art...

Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1926 - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1897

Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1926 Polska weszła do grona państw liczących się na arenie międzynarodowej w początkach 1919r. wraz z oficjalnym uznaniem przez wielkie mocarstwa jej suwerenności i niepodległości a rzą...

Historia Polski - wykład, 2sem - J. Piłsudski w dziejach II RP.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

OSTATNIE LATA II RP. J. Piłsudski w dziejach IIRP. Wpływ J. Piłsudskiego był bardzo duży w pierwszych lata niepodległości i dominujący po zamachu majowym. Niekiedy wyrażenie mu poparcia wystarczały jako program polityczny i jednostkom i grupom politycznym. Wiele wydarzeń z tego względu przybrało f...

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 1945-47 - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ( 1945-1947) Kształtowanie nowego systemu społeczno-politycznego W Polsce od stycznie a do czerwca 1945roku zapanował okres dwuwładzy. W Londynie do 06.1945 rezydował rząd kontynuujący...

Umacnianie władzy(1957-1966) - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Umacnianie władzy (1957-1966) Obejmując rządy Gomułka był w trudnej sytuacji. Społeczeństwo oczekiwało od niego, ze jego działanie spowodują poprawę warunków życiowych oraz poszerzenie wywalczonej sfery wolności, natomiast aparat władzy chciał przywrócenia dawnej, dominującej w państwie pozycji. Ki...