Początki władzy komunistycznej - wykład, 2sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początki władzy komunistycznej - wykład, 2sem - strona 1 Początki władzy komunistycznej - wykład, 2sem - strona 2 Początki władzy komunistycznej - wykład, 2sem - strona 3

Fragment notatki:

POCZĄTKI WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ (1944-1945)
22.07 1944r. radio moskiewskie podało informację o utworzeniu w Chełmie, zajętym przez Armię Czerwoną, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rzekomo jego twórcą miała być Krajowa Rada narodowa. W rzeczywistości PKWN był wspólnym tworem Stalina, Centralnego Biura Komunistów Polskich (CBKP) oraz delegacji KRN, nie upoważnionej do tworzenia tego typu instytucji.
Manifest PKWN;
-deklarowano przywrócenie swój demokratycznych, równości wszystkich obywateli, bez różnicy rasy, wyznania , narodowości, oraz przywrócenie wolności organizacji politycznych, zawodowych, pracy, sumienia. -KRN i PKWN miały działać na podstawie konstytucji 17.03.1921. jej podstawowe założenia miały obowiązywać aż do zwołania wybranego w głosowaniu (równym powszechnym, bezpośrednim, tajnym stosunkowym) Sejmu ustawodawczego który uchwali nowa konstytucję.
- zapowiadał natychmiastowe przystąpienie do reformy rolnej.
- kładziono nacisk na trwały sojusz i sąsiedzkie współdziałanie po wojnie z ZSRR
W skład PKWN weszli komuniści, oraz członkowie Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa demokratycznego. Na czele stał Edward Osóbka-Morawski, sprawujący zarazem funkcje kierownika resortu spraw zagranicznych. Kierownikiem resortu bezpieczeństwa publicznego został Stanisław Radkiewicz, a wojsko podlegało gen. Michałowi Roli-Żymierskiemu.
Rząd ZSRR nawiązał stosunku dyplomatyczne z PKWN i akredytował przy nim gen. Nikołaja Bułganina. Armia Polska w ZSRR oraz konspiracyjna Armia Ludowa zostały przekształcone w jednolite Wojsko Polskie, podporządkowane kontrolowanemu przez Komitet Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego. 26.07 w Moskwie Osóbka-Morawski i ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiesław Mołotow podpisali układ na mocy którego najwyższa władza wojskowa w Polsce, przysługiwała Wodzowi Naczelnemu wojsk radzieckich, czyli Józefowi Stalinowi. 27.07 w tajnym porozumieniu, dokonano ustaleń dot. granicy polsko-radzieckiej
Ludność Polski Lubelskiej witała Armię Czerwoną z entuzjazmem, który opadł wraz z popełnianymi przez żołnierzy radzieckich rabunkami, gwałtami i morderstwami.
Najwyższym organem władzy państwowej była KRN, której członkami byli przedstawiciel różnych organizacji politycznych oraz społecznych, nie pochodzili z wyborów, mieli tytułu posłów i immunitety, było ich 444. Do jej kompetencji należało uchwalanie planów gospodarczych państwa i zatwierdzanie budżetu, określanie liczebności wojska oraz nadzór nad radami krajowymi. Pomiędzy sesjami jej funkcje przejmowało prezydium KRN, którego przewodniczącym od 1944r B. Bierut. 12.08 PKWN uzyskał uprawnienia pozwalające mu na wydawanie dekretów z mocą ustaw.


(…)

… siły radzieckie zostały wzmocnione i od grudnia 1944 do maja1945r. powiększyły się do 35tys. Aresztowanych wywożono w głąb ZSRR. Wojsko Polskie utrzymywano na stopie wojennej do jesieni 1945r. 24.05.1945r Rada Ministrów wydała uchwałę o formowaniu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dowodził nim Bolesław Kieniewicz. Zabezpieczaniem granic zajmowały się Wojska Ochrony Pogranicza. Powstanie…
… samorządów. Odbudowało się sądownictwo cywilne. Do końca 1944r funkcjonowały 3 sądy apelacyjne, 5 sądów okręgowych i 57 sądów grodzkich. Z ich kompetencji wyłączone były sprawy polityczne.
Na początku sierpnia 1944r, powołano nowe władze PPR. W Biurze Politycznym znaleźli się wówczas: Władysław Gomułka, Bolesław Bierut, Hilary Minc, Jakub Berman, Aleksander Zawadzki. Mimo, że Gomułka piastował stanowisko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz