Początek Polski Lubelskiej - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początek Polski Lubelskiej - omówienie - strona 1 Początek Polski Lubelskiej - omówienie - strona 2 Początek Polski Lubelskiej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI
C.D. II - TEMAT 3
22lipiec 44 - początek Polski lubelskiej 28czerwiec 45-powołano do życia TRJN 22lipiec-ogłoszono manifest lipcowy, ogłoszony przez radio moskwa,został wywieszony w Chełmie-pierwsze wyzwolone miasto. Warunkiem ogłoszenia manifestu i powstania PKWN było potwierdzenie linii Curzona na zachodzie przez PKWN. 27lipiec-zostało to potwierdzone. Po wyzwoleniu od 2 sierpnia siedzibą PKWN był Lublin. Od samego początku powstania rządu PKWN rządom tym towarzyszył terror (NKWD i Polskiego Urzędu Bezpieczeństwa). Na czele PKWN stał Edward Osóbka-Morawski. Terror-do Lublina władze NKWD skierowały Iwana Sierrowa, który w latach 40-41 był odpowiedzialny za zsyłki w państwach nadbałtyckich. Miał kierować deport ludności w Lublinie. Największy terror:Żołnierze AK i Wojska Polskiego. 23wrzesień 44-kodeks karny w wojsku polskim, chodziło o to aby żołnierzy AK wcielić do II Armii Wojska Polskiego, aby zapobiec dezercji. X 44-powołano do życia i zorganizowano Milicję Obywatelską, która została włączona pod nadzór Urzędu bezpieczeństwa. 30X44-został wprowadzony w życie dekret o ochronie państwa. Wszystkie te decyzje były bezprawne. W tym dekrecie można było zostać skazanym na karę śmierci ze wszystkich tych 11 artykułów. Najczęściej wyroki śmierci podpisywali generałowie: Świerczewski, Rola-Żymierski. KWESTIA GOSPODARKI: Polska Lubelska-tereny między Bugiem a Wisłą. Gospodarka aż w 60% była zniszczona. Gospodarkę reorganizowało to, że w obiegu znajdowały się różne monety i nie można było określić ich wartości. VIII 44-nastąpiła wymiana monety, odbyła się z niekorzyścią dla społeczeństwa. Gospodarka była obciążona utrzymaniem Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Wsie miały dostarczać przymusowe kontyngenty z jedzeniem. Bardzo słaby stan fabryk - były demontowane i wywożone do ZSRR. Część zakładów można było uruchomić, bo została zajęta albo przez Wojsko Polskie albo przez Milicję Obywatelską, np. Huta Stalowa Wola. Kilka elektrowni, całe Zagłębie naftowe Jasieńsko-Krośnińskie. Ochrona taboru kolejowego i dróg kolejowych. 6IX44-wprowadzono reformę rolną, chłopi bardzo niechętnie odnosili się do niej, bali się odbioru ziemi. Wszystkie majątki powyżej 100ha miały być rozparcelowane, majątki powyżej 50ha powierzchni użytkowej. Ziemie odzyskane-parcelacja majątków pow. 100ha. Nie objęło osób oskarżonych o kolaborację, Niemców i osób uchylających się od wojska. Chłopi mają zapłacić cenę jednorazowych zbiorów w ratach od 10-20. Część ziemi - własność państwa- miano tam zorganizować kółka rolnicze i PGR. Opór stawiał rząd w Londynie, władza podziemna, kościół. SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA PKWN: 44-PKWN był uznawany tylko przez ZSRR.W listopadzie 44 Mikołajczyk podał się do dymisji a Stronnictwo ludowe(SL) wycofuje się z koalicji londyńskiej.Tymczasem tworzy się inne SL współpracujące z PKWN i popierające reformę rolną.

(…)

…, przekazane przez władze radzieckie (sowieckie) pod jego administrację, tereny województw: lubelskiego, białostockiego, lwowskiego (na zachód od linii Curzona, bez Lwowa) i część warszawskiego.
31 grudnia 1944 Józef Stalin przekształcił PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej[3] z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele.
Manifest PKWN
Tekst Manifestu PKWN został rzeczywiście upubliczniony 22 lipca…
… publicznego opozycyjnych organizacji niepodległościowych, organów Polskiego Państwa Podziemnego i Delegatury Rządu na Kraj oraz reprezentujących ją sił zbrojnych. Skutkiem tych represji było uwięzienie w więzieniach i obozach ok. 200 000 osób. Od lipca 1944 wydano kolejno następujące dekrety represyjne:
Dekret z dnia 24 sierpnia 1944, „O rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych…
… przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a Linią Curzona. PKWN został powołany w Moskwie (zob. rząd marionetkowy) i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Zdominowany był przez komunistów polskich i realizował politykę ZSRR w Polsce. Na powstanie PKWN mieli dominujący wpływ komuniści z Centralnego Biura Komunistów Polskich, jednak ostateczną decyzję o jego powstaniu podjął Stalin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz