Początki władzy ludowej w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początki władzy ludowej w Polsce  - strona 1 Początki władzy ludowej w Polsce  - strona 2

Fragment notatki:

POCZĄTKI WŁADZY LUDOWEJ W POLSCE
Pod koniec kwietnia 1943 zostały zerwane stosunki dyplomatyczne między rządem londyńskim a ZSRR. Siły promoskiewskie przygotowywały się do objęcia władzy w Polsce. Brytyjczycy natomiast zaczęli naciskać na Mikołajczyka, by ten podjął rozmowy z Rosjanami w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych z ZSRR. Brytyjczycy myśleli bowiem, że Polska zostanie pomniejszona terytorialnie, ale Stalin odda polityczne zarządzanie do wyboru rządowi londyńskiemu, przez co Polska byłaby krajem demokratycznym z pływami aliantów. Mikołajczyk rozumiał, że nie nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Rosją nie wróży dobrze, ponieważ to właśnie ZSRR będzie siłą, która wyzwoli Polskę. W czerwcu 1944 w Moskwie rozpoczęły się rozmowy między Mikołajczykiem, a reprezentantem strony radzieckiej - Lebiediew ( następca Majskiego), co podkreślało, że Stalin nie traktuje Mikołajczyka jako równorzędnego polityka. Lebiediew nie posiadał swobody działania. Przedstawił Mikołajczykowi absurdalne zadania, a od tego jaką Mikołajczyk podejmie decyzję, uzależnione były dalsze rozmowy. Premierowi przedstawiono następujące zadania:
- usunąć z rządu londyńskiego polityków nastawionych antyradziecko ( czyli właściwie wszystkich),
- wprowadzić do rządu londyńskiego przedstawicieli polonii amerykańskiej i polonii z ZSRR,
- rząd Mikołajczyka miał potępić stosunek rządu Sikorskiego w sprawie Katynia, - Mikołajczyk miał uznać linię Curzona jako granicę wschodnią.
Mikołajczyk wiedział także, że umowy z ZSRR nic nie znaczą dla Rosjan. Są one przez nich tolerowane dopóki im sprzyjają. Następnie Rosjanie je zrywają i stosują politykę faktów dokonanych, a karty rozdaje Stalin. Rozmowy w których uczestniczył Mikołajczyk zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności.
Churchill wymógł na Mikołajczyku, by w lipcu 1944 udał się do Moskwy. Mikołajczyk do Moskwy dotarł 3 sierpnia 1944, a rozmowy miedzy nim, a KRN i delegatami PKWN rozpoczęły się 6/7 sierpnia. Komuniści zażądali, by:
- rząd londyński zrezygnował z zasad i praw konstytucji kwietniowej ( na podstawie której przecież opierała się legalność tego rządu),
- granicę wschodnią stanowiła linia Curzona.
Rozmowy sierpniowe przerwano. W tym czasie w Warszawie wybuchło powstanie, któremu ZSRR biernie się przyglądał. Mikołajczyk powrócił do Londynu.
Pod naciskiem Churchilla Stanisław Mikołajczyk do Moskwy udał się ponownie w październiku 1944 . Rozmowy jednak również zakończyły się fiaskiem. Na terenie Polski Lubelskiej PKWN spełniało rolę rządu za pomocą resortów ( jak ministerstwa). Cały czas toczyły się dyplomatyczne potyczki między rządem londyńskim a PKWN.


(…)

… jednak również zakończyły się fiaskiem. Na terenie Polski Lubelskiej PKWN spełniało rolę rządu za pomocą resortów ( jak ministerstwa). Cały czas toczyły się dyplomatyczne potyczki między rządem londyńskim a PKWN.
W sierpniu 1944 PKWN wydał dekret o władzach i administracji.:
- powołano Milicję Obywatelską ( MO), której trzon stanowili AL.-owcy ( ranni kontuzjowani), PPR-owcy,
- powołano sądy i sądy specjalne, zajmujące…
… Ludu” - partia koncesjonowana,
- SD ( Stronnictwo Demokratyczne)- miało skupiać inteligencję, prywatnych przedsiębiorców;
--- organizacje młodzieżowe : - Związek Walki Młodych ( ** ZWM nazywany był „przedszkolem partii”)
- Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”
- Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego ( OMTUR).
Ugrupowania prolondyńskie na terenie Polski Lubelskiej toczyły walkę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz