Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 1945-47 - wykład, 2sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 1945-47 - wykład, 2sem - strona 1 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 1945-47 - wykład, 2sem - strona 2 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 1945-47 - wykład, 2sem - strona 3

Fragment notatki:

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ( 1945-1947)
Kształtowanie nowego systemu społeczno-politycznego
W Polsce od stycznie a do czerwca 1945roku zapanował okres dwuwładzy. W Londynie do 06.1945 rezydował rząd kontynuujący II RP. Jednocześnie w Polsce od 1944 działał PKWN, który 1.01.1945r. przekształcił się w Rząd Tymczasowy. Ten stan rzeczy zlikwidował powołany do życia przez Bolesława Bieruta (przewodniczącego KRN) 28.06. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej na czele z Edwardem Osóbką Morawskim. (wicepremierzy- Władysław Gomułka, Stanisław Mikołajczyk).
W 1941r. Stalin wyraził zgodę na odbudowę partii rewolucyjnej w Polsce, pod nazwą `Polska Partia Robotnicza'. Nawiązywała ona do niektórych tradycji komunistycznych ale sformułowała nowy pogram działania, oraz nie wchodziła w skład Międzynarodówki Komunistycznej (06.1943- została rozwiązana) PROGRAM PPR:
- głosili krytykę sanacji. brak odpowiedniego przygotowania obronnego sanacji był powodem klęski wrześniowej
- odrzucili konstytucje kwietniowa, nawiązywali do konstytucji marcowej z 1921r.
- zapowiadali przeprowadzenie reformy rolnej, likwidację wielkiej własności ziemskiej oraz nacjonalizację przemysłu, banków i handlu.
- twierdzono, że tylko sojusz z ZSRR może Polsce zapewnić bezpieczeństwo i trwałość.
- wzywano do rezygnacji z zamieszkanych przez Białorusinów i Ukraińców ziem wschodnich i odebrania Niemcom ich ziem zachodnich które nazwano zrabowanymi ziemiami polskimi przez Niemców .
-Zapowiedziano przesunięcie granicy państwa do linii Odra-Nysa Łużycka, likwidację Prus Wschodnich oraz Wolnego Miasta Gdańska oraz umocnienie sojuszu z ZSRR i Czechosłowacją
Wokół PPR powstał blok partii i stronnictw politycznych który nazwano blokiem demokratycznym. W jego skład wchodziły: Odrodzona PPS, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne. Zezwalał on tylko na legalną działalność tych partii które uznały program PPR. Wyjątek stanowi ruch ludowy. Wobec wejścia Mikołajczyka do rządu jego zwolennicy latem 1945r. utworzyli Polskie Stronnictwo Ludowe, które zostało zalegalizowane pomimo opozycyjnego stanowiska wobec PPR. Do legalnej działalności nie dopuszczono zwolenników endecji i sanacji oraz polityków nawiązujących do programu chadecji.
W PPR występowały dwie orientacje ideowe. Pierwsza pragnęła utrzymać sojusz z ZSRR, nie dopuszczając do żadnych posunięć, które mogłyby sojusz ten narazić na zakłócenie. Taką linie reprezentowali: Bierut, Berman, Minc, Zambrowski.
Inna grupa z Świerczewskim, Gomułką na czele wierzyła w konieczność budowy socjalizmu i współpracę z ZSRR, ale na pierwszy plan wysuwała interes narodu i państwa polskiego. Współpracę ze związkiem chcieli ograniczyć do spraw korzystnych dla Polski jak np. sojusz wojenny przeciw Niemcom.


(…)

… które zatrudniały na jednej zmianie więcej niż 50 osób. Zakłady należące do Niemców lub obywateli byłego Wolnego Miasta Gdańsk przejmowano bez odszkodowania, natomiast Polacy otrzymywali odszkodowanie w papierach wartościowych.
Do 1948 upaństwowiono 5870 zakładów, w ręku właścicieli prywatnych pozostało 15,7 tys. przedsiębiorstw.
d) Finanse
Powołano do życia Narodowy Bank Polski, który uzyskał prawo emisji…
… się wspierać PKWN w walce o wytycznie granicy polsko-niemieckiej wzdłuż linii rzek Odra- Nysa Łużycka. Cel ten został osiągnięty w czasie konferencji wielkiej trójki w Poczdamie w lipcu-sierpniu 1945r. Akcję zasiedlania realizowano już od wiosny 1945r za zgodą ZSRR, ale bez zgody innych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej.
W sierpniu 1945r. delegacja Polska udała się do Moskwy w celu pertraktacji przebiegu…
… ludności-1946r.- 23,9mln mieszkańców, z czego 20,5 mln stanowili Polacy, 2,3mln Niemcy, 0,5 mln Białorusini i Ukraińcy,0,3 mln Żydzi. W 1939r. o 11,2 mln więcej ludności Polityka ekonomiczna i społeczna Rządu Jedności Narodowej
a)zagospodarowanie Ziem Zachodnich i Północnych
Priorytetem stała się odbudowa gospodarki i przejęcie Ziem Odzyskanych. Nadwyżki ludności w województw centralnych przesuwano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz