Formowanie się systemu komunistycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formowanie się systemu komunistycznego - strona 1 Formowanie się systemu komunistycznego - strona 2 Formowanie się systemu komunistycznego - strona 3

Fragment notatki:

Formowanie się systemu komunistycznego Organizacja osadnictwa i administracji polskiej na ziemiach zachodnich. Jest to okres przemieszczania ludności (nie była to repatriacja). Wielu ludzi przemieszczało się w poszukiwaniu rodzin, pracy, domu. Niektórych przemieszczano przymusowo. Przemieszczano całe wioski, ale wielu ludzi uciekało, bo na nowych teren nie było kościoła i księży Polaków. W latach 1946-49 duża liczba Polaków wróciła z Francji (np.: Gierek), Jugosławii, Holandii i Belgii. PUR - Państwowy Urząd Repatriacji. Przydzielał miejsce zamieszkania oraz ziemię chłopom. Wysiedlenia Niemców z obszarów zachodnich. Nastąpiły prześladowania i wysiedlenia Ślązaków. W walce z nimi komuniści wykorzystali volkslistę i to, że wielu mężczyzn walczyło w Wehrmachtcie. W latach 1946-49 ok. 50% ludności na Dolnym Śląsku zmieniło nazwiska. Wielu z nich wywodziło się z podziemia.
Starcia 3 V studentów z korpusem bezpieczeństwa. Zniesienie niezależności uniwersyteckiej. Niedopuszczanie młodzieży z rodzin inteligenckich do studiowania. 13 VI 1946 r. dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa. Obowiązywał do lat 60. Nazywany był małym kodeksem. Był bardzo surowy.
Polityka pozyskiwania Kościoła Aktywizują się środowiska chcące stworzyć partię chrześcijańsko-demokratyczną. Wzmocniło to powrót Karola Popiela. Stronnictwo pracy rozmawiało z biskupem Hlondem, jednak rozmowy nie zakończyły się uzyskaniem poparcia kościoła. Środowisko Tygodnika Powszechnego - środowisko katolickie, m.in. biskup Sapieha. Było to środowisko lekko lewicujące. Srodowisko Tygodnika Warszawskiego - miało charakter prawicowy, konserwatywny. Środowisko „Dziś i jutro” przekształcone w Pax w 1952 .r Władze państwowe uczestniczą w uroczystościach kościelnych, nauka religii w szkołach. Działalność Stowarzyszenia Pax - ugrupowania powołanego w celu propagowania konieczności współpracy katolików z „władzą ludową”. Na jego czele stanął Bolesław Piasecki, były przywódca ONR-Falanga. Pax inspirował tak zwanych księży-patriotów, którzy - wbrew stanowisku Episkopatu - szli na pełną współpracę z komunistami.
Przemiany gospodarcze 3 stycznia 1946 r. Krajowa Rada Narodowa uchwala dekret o nacjonalizacji przemysłu. Państwo przejęło bez odszkodowania wszystkie przedsiębiorstwa, które były własnością Niemców lub osób zbiegłych. Za odszkodowaniem państwo znacjonalizowało wszystkie zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, włókienniczego, poligraficznego i rolno-spożywczego. Poza tym zostały przejęte zakłady w innych gałęziach zatrudniające więcej niż 50 pracowników na jedną zmianę.

(…)


31 grudnia 1944 roku powstał Rząd Tymczasowy RP - premierem Edward Osóbka-Morawski (PPS), wicepremierami Władysław Gomułka (PPR) i Stanisław Janusz (SL). Został powołany w miejsce PKWN. 21 kwietnia 1945 r. szef Rządu Tymczasowego Osóbki-Morawski podpisał w Moskwie 20-letni układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy z ZSRR. Na konferencji założycielskiej ONZ Polskę miał reprezentować przedstawiciel Rządu Jedności Narodowej. Ponieważ utworzenie tego rządu się opóźniało, miejsce Polski nie zostało obsadzone. Rezolucja konferencji, wyrażająca sympatię dla narodu polskiego i uznanie za postawę w czasie okupacji oraz rezerwująca dla Polski miejsce na Karcie Narodów Zjednoczonych, tylko częściowo zadośćuczyniła tej niesprawiedliwości.
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 17 czerwca 1945 r…
… demokratyczny uzyskał 394 mandaty, Polskie Stronnictwo Ludowe - 28 mandatów, Stronnictwo Pracy - 12 mandatów, PSL-Nowe Wyzwolenie (rozłamowcy z PSL) - 7, Stowarzyszenie Pax - 3. Wybór Bolesława Bieruta na prezydenta (był jedynym kandydatem na ten urząd), rząd: premierem został Józef Cyrankiewicz (PPS), wicepremierami Władysław Gomułka (PPR) i Antoni Korzycki (SL) Mała Konstytucja Przyjęta przez sejm 19 lutego…
… potajemnie wyjeżdża z Polski (21 października 1947), nie widząc możliwości działania w obliczu rosnącej dominacji komunistów i nasilającego się terroru. Referendum ludowe 1946 roku Taktyka komunistów odwlekania wyborów; interwencje Mikołajczyka. Terror Urzędu Bezpieczeństwa (UB) wobec działaczy PSL - zabójstwa dokonywane przez tzw. nieznanych sprawców. Styczeń 1946 roku - akcja „oczyszczania terenu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz