Polska w latach 1945-47

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w latach 1945-47 - strona 1 Polska w latach 1945-47 - strona 2

Fragment notatki:

POLSKA W LATACH 1945-47. UTRWALENIE NOWEGO USTROJU
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) - wprowadzona 22 lipca 1952 ( uchwalenie konstytucji). W 1989 nazwa ta przestała obowiązywać.
Podstawową rolę odgrywała PPR , założona 15 stycznia 1942 przez Grupę Inicjatywną ( Nowotko, Mołojec, Finder). Do połowy 1944 była to partia marginalna, nie mająca wpływu na podziemie. Do partii wstępowali członkowie KPP ( rozbitej w 1938), robotnicy chłopscy, rolnicy, biedota, elementy sfrustrowane społecznie. Program partii oparty był na dyktaturze proletariatu, dążono do zdobycia dominacji w życiu politycznym, podkreślano, że nie ma powrotu do Polski sprzed 1939. PPR chciała zaskarbić sobie poparcie społeczeństwa przez:
- ustępstwa na rzecz partii koncesjonowanych,
- ogłoszenie w sierpniu 1945 amnestii dla ludzi z podziemia - każdy „z lasu” mógł teoretycznie złożyć broń i rozpocząć nowe życie; skorzystało z tego 40 tysięcy osób, które przeważnie jednak były represjonowane,
W grudniu 1945 na I zjeździe PPR zaplanowano w Polsce budowę socjalizmu, wprowadzenie gospodarki centralnie planowanej.
SCENA POLITYCZNA PPR + PPS 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)
PPS / PPS lubelska, przywódcy - WRN, uległa stopniowej degradacji, Osóbka - Morawski, członkowie emigrowali do Londynu,
Cyrankiewicz lider - Pużak, w kraju działalność konspiracyjna
SL / SL lubelskie Roch, posiadające Bataliony Chłopskie
W czerwcu 1945 powrócił Mikołajczyk. Objął funkcję ministra rolnictwa w Rządzie Jedności Narodowej. Liczono również, że później opcja Mikołajczyka wygra wybory i Polska stanie się krajem demokratycznym. W lipcu 1945 Mikołajczyk przemianował nazwę SL na PSL , by stała się ona bardziej zrozumiała. Pierwszym honorowym liderem została Witos, następnie Mikołajczyk. Gdyby w 1947 przeprowadzono uczciwe wybory, z pewnością wygrałoby je PSL. PSL głosiło teorię agraryzmu - podstawowym bogactwem jest ziemia i praca na roli; opowiadało się za parcelacją, z tym , że powstawać miały gospodarstwa nie mniejsze niż 15 ha. Jeśli chodzi o nacjonalizację przemysłu PSL było za tym, by zachować równowagę w gospodarce i drobną własność, kiedy komuniści opowiadali się za totalna nacjonalizacją. Stronnictw Demokratyczne skupiało polską inteligencję i prywatnych przedsiębiorców . Stronnictwo Pracy

(…)

… jedna partia, której liderem był Popiel
Na działalność nie zezwolono:
- Stronnictwu Narodowemu,
- ugrupowaniom piłsudczykowskim.
POLSKIE PODZIEMIE PO 1945
Polskie podziemie zaczęło się rozpadać. Okulicki rozwiązał AK. Rząd Jedności Narodowej, który miał być „ rządem zgody narodowej”, cofnął poparcie dla rządu londyńskiego.
W Polsce rozpoczęła się nagonka na opcje związane z AK:
- plakat „ zapluty karzeł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz