Historia Polski - strona 3

note /search

Gospodarka w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935) - wykł...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Gospodarka w latach wielkiego kryzysu gospodarczego ( 1929-1935) Dobra koniunktura okazała się nader krótka. Już pod koniec 1928r wystąpiły pierwsze symptomy zbliżającego się kryzysu ekonomicznego, przejawiające się m.in. recesją w przemyśle włókienniczym, spadkiem cen artykułów rolniczych i wzrost...

Mała stabilizacja czy stagnacja gospodarcza - wykład, II sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

Mała stabilizacja czy stagnacja gospodarcza? Gomułka obejmując kierownictwo, musiał się liczyć z czekającymi go wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi. W latach 1950-1955 w Polsce występował wysoki przyrost naturalny. Wydawało się, że Gomułka rozumie iż konieczna jest przebudowa systemu gospodarcze...

Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego (1926-1935) - wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2653

Polityka zagraniczna J.Piłsudskiego ( 1926-1935) Po zamachu majowym zasadnicze kierunki polskiej polityki zagranicznej nie uległy znaczącym zmianom. Pewnym novum, była próba ożywienia i zbliżenia z Wielką Brytanią, jako chęć znalezienia przeciwwagi dla dominujących dotychczas wpływów francuskich. P...

Wybory parlamentarne 1938, wykład, 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

WYBORY PARLAMENTARNE 1938. Termin nowych wyborów wyznaczono na 6 i 13.11.1938. Opozycja postanowiła nie brać w nich udziału. W wyborach do Sejmu udział wzięło 67,1% uprawnionych. Pomimo tak wysokiej frekwencji, część głosujących celowo oddawała karty wyborcze w takiej formie aby były one uznane za ...

Arianie - Bracia polscy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Arianie - Bracia polscy W 1517 r w Niemczech Marcin Luter zapoczątkował reformację kościoła katolickiego, czego wynikiem był rozpad kościoła rzymsko-katolickiego. W wyniku tego rozpadu uformowały się trzy nurty wyznaniowe, był to:

Instytucje władzy w Polsce w XVII wieku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Podziały wyznaniowe RP w XVII wieku - koralacje między str. Wyznaniową a str. Stanowa I etniczną Instytucje władzy w Polsce w XVII wieku Karol Monteskiusz Framcuski pisarz polityczny, historyk. Napisał dzieło „O duchu praw” i „Listy perskie”. Teoretyk ustroju państwowego, krytykował absolutną wła...

Kazimierz III Wielki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Polski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Kazimierz III Wielki Koronacja : 1333 Władca od 1333 do 1370 Poprzednik : Władysław I Łokietek Następca : Ludwik Węgierski Sytuacja przed objęciem tronu : Władysław Łokietek zmarł w 1333. Państwo było nadal rozbite i zagrożone inwazją ...

Kofederacja Barska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Kofederacja Barska 1768-1772 zbrojny związek szlachty zawiązany 29.02.1768 w Barze na Podolu. Objęła swym zasięgiem ziemie całej Rzeczypospolitej, głosiła hasła obrony wiary i wolności szlacheckich, występując przeciwko ustawom sejmowym podjętym po 1764 gł. ustawie o równouprawnieniu dysydentów ora...

Kroniki średniowieczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

Kroniki średniowieczne 1. W X III stuleciu powstały między innymi : a) k. Galla zw. Anonimem 1112-1116 b) k. Wincentego Kadłubka 1190-1208 c) k. Mierzwy (Dzierzwy) zw. Inaczej k. Franciszkańską XIV w. ("Cronica Polonorum") d...

Królestwo polskie w okresie rządów Kazimierza Wielkiego - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Królestwo polskie w okresie rządów Kazimierza Wilkiego Polityka zagraniczna: 1. Zażegnanie sporu dynastycznego z Luksemburgami - wykupienie roszczeń Jana Luksemburskiego do korony polskiej za 20 tys. kóp groszy praskich na zjeździe w Wyszehradzie. W dwa lata później zrzeczenie się praw do księstw ...