Instytucje władzy w Polsce w XVII wieku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje władzy w Polsce w XVII wieku - omówienie - strona 1 Instytucje władzy w Polsce w XVII wieku - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Podziały wyznaniowe RP w XVII wieku - koralacje między str. Wyznaniową a str. Stanowa I etniczną
Instytucje władzy w Polsce w XVII wieku
Karol Monteskiusz
Framcuski pisarz polityczny, historyk. Napisał dzieło „O duchu praw” i „Listy perskie”. Teoretyk ustroju państwowego, krytykował absolutną władzę królewską, wzorem dla niego był ustrój republikański lub monarchia parlamentarna. Jest ojcem sformułowania zasady trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Między tymi władzami powinna być równowaga i niezależność
John Locke
Propagował tolerancję religijną, własność prywatną, prawo do inicjatywy gospodarczej. Państwo powinno być neutralne od religii, był za rozdziałem kościoła od państwa. Sformułował termin „tabula rasa” - czysta karta.
Franciszek Arouet Wolter
Francuski pisarz, filozof, historyk, napisał „traktat o tolerancji”, głosił potrzebę tolerancji religijnej na straży której powinien stać król. Najlepszym ustrojem jest republika ponieważ najbardziej zbliża ludzi do jedności.
Stosunki wewnętrzne w Polsce w czasach saskich.
Rozkład aparatu państwowego: prywata grup magnackich, nagminne zrywanie sejmów i sejmików poprzez liberum veto i obstrukcje konfederacje przeciw królowi.
PROPOZYCJE REFORM
Familia ( Czartoryscy ) Reforma systemu podatkowego, powiększenie armii, ograniczenie władzy ministrów ( zniesienie urzędu hetmańskiego ), ograniczenie władzy króla, zlikwidowanie liberum veto.
Stanisław Konarski Dzieło „O skutecznym rad sposobie”, ograniczenie władzy króla, ograniczenie liberum veto, pozbawienie króla rozdawnictwa urzędów, stworzenie centralnego organu wykonawczego przy królu
Stanisław Leszczyński „Głos wolny wolność ubezpieczający”, zniesienie liberum veto, usprawnienie pracy sejmu, roztoczenie opieki nad chłopami i mieszczanami, nadanie chłopom wolności osobistej, reforma skarbu i wojska
Ingerencja państw ościennych
Rosja dążyła do utrzymania spokoju w Polsce poprzez utworzenie własnego stronnictwa w familii, czuwała aby nie dopuścić do aukcji czyli powiększenia wojska. Prusy podsycały wzajemną wrogość pomiędzy partiami politycznymi. Układ w Poczdamie - prusko rosyjska umowa o ochronie istniejącego w Rzeczypospolitej ustroju politycznego. Traktat Loewenwolda 1732 - umowa pomiędzy Austrią, Prusami i Rosją dotycząca poparcia wspólnego kandydata do tronu polskiego.
Sejm konwokacyjny i jego reformy ( 7 V - 22 VI 1764 )
Władza ustawodawcza : Uporządkowanie trybu sejmowania przez wprowadzenie regulaminu. Zniesienie przysięgi na istrukcje sejmikowe. Częściowe ograniczenie liberum veto.

(…)

… katolickiej, przywilejów szlacheckich i niezależności państwa, zawiązana 29 II 1768 pod wodzą Józefa Pułaskiego i Michała Krasińskiego. Faktycznie stała się ruchem militarno-politycznym przeciw Rosji i związanemu z nią królowi S.A. Poniatowskiemu, przeciw dysydentom.
Obrady sejmu delegacyjnego (1767-1768)
Opracowanie praw kardynalnych - to katalog wiecznych i niezmiennych zasad ustrojowych, w ich skład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz