Rozbiory Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 5201
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozbiory Polski - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: Pierwszy Rozbiór Polski, nierealność odbudowy państwa w oparciu o państwa ościenne, sejm-za S.A., konfederacja barska.
Dodatkowo: drugi rozbiór Polski, trzeci rozbiór Polski, sejm rozbiorowy, powstanie kościuszkowskie.

Rozbiory
Pierwszy Rozbiór Polski
1766 - nierealność odbudowy państwa w oparciu o państwa ościenne
znaczna część społeczeństwa nastawiona antyrosyjsko
nie zgadzają się na uzależnienie polityki polskiej od rosyjskiej
magnateria głosi hasła wolnościowe
osamotnienie monarchy
Rosja ingeruje w sprawy wewnętrzne polski pod pretekstem uregulowania sprawy dysydenckiej
Ambasador Nikołaj Repnin zażądał równouprawnienia innowierców
Zgoda króla pod warunkiem zniesienia liberum veto
Opozycja czyni ze sprawy równouprawnienia problem zasadniczy
W planach Nikity Panina zjednanie innowierczej szlachty dla caratu
Stworzenie ugrupowania kontrolującego sprawy w Polsce
Powstanie grupy Gabriela Podoskiego -
Jej członkowie z dawnych stronników saskich
1766 - SEJM - za S. A
miał uregulować sprawę głosowania większością głosów w sprawach aukcji wojska i skarbowości
za „kontrpropozycją” dotyczącą „ubezpieczenia wolnego głosu” złożona przez Michała Wielhorskiego opowiedzieli się
agenci Repnina
magnateria
Czartoryscy
Przeciw liberum veto
Antoni Tyzenhauz
Najbliższa rodzina króla
Rosja i Prusy grożą wojna w obronie liberum veto
Większość na sejmie dla opozycji
Utrzymali oni dotychczasowy stan w zakresie działań sejmu
Nie zgodzili się jednak na równouprawnienie dysydentów
1767 - wojska rosyjskie wkraczają do Polski
„w obronie dysydentów”
popiera opozycje magnacką
ona jeszcze niedawno anty równouprawnienie
teraz liczy na detronizację S. A. 1767 - SEJM KONFEDERACYJNY - za S. A
Repnin kazał wyłonić delegację
Oni mają opracować projekt ustawy
W czasie trwania sejmu Repnin każe porwać i deportować w głąb Rosji oponentów z biskupami Kajetanem Sołtykiem i J. A. Załuskim na czele
Sejm obraduje w otoczeniu wojsk
Uchwala prawa kardynalne
Zagwarantowanie wolnej elekcji
Liberum veto stosowane do podstawowej działalności ustawodawczej
Prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi
Potwierdzenie monopolistycznego stanowiska szlachty
Poddanie praw pod gwarancje carycy
Formalne uznanie zwierzchnictwa Rosji nad Polską
Pozbawienie dziedziców możliwości karania śmiercią chłopa
powszechny sprzeciw co do zwierzchnictwa rosyjskiego
nie pasuje ani konserwatystom ani patriotom
utrata suwerenności wiązała się z grabieżami i gwałtami dokonywanymi przez wojska rosyjskie
agitacja duchowieństwa anty równouprawnieniu dysydentów
1768 - konfederacja barska -
z części działaczy konfederacji radomskiej
Józef Pułaski, bracia Krasińscy


(…)

… - SEJM ROZBIOROWY - Stanisław Bieliński - za S. A. Poniatowskiego
Austria zajęta wojna z Francją nie bierze udziału
Bieliński traktuje milczenie posłów jako zgodę na narzucone warunki
Powrót ustroju z czasów RADY NIEUSTAJĄCEJ
Nie przywrócono liberum veto
Nie przywrócono viritim
Pozostawiono wojewódzkie komisje porządkowe
Trzeci Rozbiór Polski
Powstanie kościuszkowskie
1793/94 - dojrzewają przesłanki…
… tego działacze mas plebejskich
Na emigracji Potocki - ideolog odłamu radykalnego
Kołłątaj „ O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja”
Na wodza postanowiono wybrać Tadeusza Kościuszkę
Termin wybuchu odkładany wielokrotnie - niedostateczne przygotowania
Przyspieszone przez decyzję Rady Nieustającej o redukcji wojsk II/III 1794
Spiskowcy postanowili zaczynać i postawić Kościuszkę przed faktem dokonanym…
… BUGU
BRZEŚĆ
DUBIENKA - Kościuszko przerwanie przez Rosjan linii Bugu
Szansa sukcesu zaprzepaszczona
Niewiara króla w pomyślność dalszych walk
Nacisk coraz liczniejszych polityków
STRAŻ PRAW opowiada się za przystąpieniem króla do konfederacji targowickiej Przerwanie działań wojennych
Patrioci na emigrację
Przywódcy targowicy
Kossakowski
Massalski
Organizują ZJEDNOCZONĄ GENERALNOŚĆ KORONY I LITWY…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz