Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

note /search

Komentarz do kodeksu prawa cywilnego

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1799

Tematem przewodnim jest kodeks postępowania cywilnego. Porusza i tłumaczy takie kwestie jak: sprawy cywilne, domniemanie drogi sądowej, instytucja referendarza, postępowanie cywilne procesowe, postępowanie cywilne nieprocesowe, właściwość sądu, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa, delegac...

Bradzo fajne opracowanie - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5383

Zagadnienia dotyczą kwestii takich jak: kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo, centralizacja, decentralizacja, autonomia, organ administracji publicznej, rodzaje organów, zakres działania, rodzaje kompetencji, upoważnienie, zakład administracyjny, destynariusz, władztwo zakładowe, stosunk...

Ciekawe opracowanie - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1981

Zagadnienia które zostały poruszone i skomentowane to: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie ustaw, kształtowanie ustroju, cele ustawy, dokonania ustawy, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne

Informacje niejawne - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2954

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: ustawa o ochronie informacji niejawnych, tajemnica państwowa, tajemnica służbowa, rękojmia zachowania tajemnicy, dokument w świetle ustawy, materiał w świetle ustawy, funkcje in...

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 8001

Przedstawiona została również historia rozwoju administracji w wielkich imperiach Azji, głównie w Asyrii, Persji, Monarchii Aleksandra Macedońskiego, Chinach, Indiach. Po starożytności nadszedł czas na kolejne okresy historyczne i dalszy rozwój administracji - w notatce opisano rozwój państw profeu...

Konflikty zbrojne we współczesnym świecie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 18186

Ponad 4-stronicowa praca z dziedziny stosunków międzynarodowych, których tematem są konflikty zbrojne we współczesnym świecie. W treści opracowania pojawiają się następujące zagadnienia: konflikty na Bliskim Wschodzie, IRA, Baskowie, konflikty międzypaństwowe, wojny domowe, konflikty wewnętrzne, kry...

Bitwa pod Grunwaldem - Krzyżacy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2996

Tematem jest bitwa pod Grunwaldem. Notatki mają 6 stron, format doc. W treści można spotkać się z takimi zagadnieniami jak na przykład: Krzyżacy, Konrad Mazowiecki, sprowadzenie Krzyżaków do Polski, 1226, kolonializm krzyżacki, zaplecze ekonomiczne i militarne, szerzenie wiary, poparcie Papieża i C...

Ewolucja ustroju federacji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2534

Kierunki ewolucji-praktyka konstytucyjna. Stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą. System prezydencki. EWOLUCJA USTROJU FEDERACJI Kierunki ewolucji-praktyka konstytucyjna. Uchwalone przez Kongres poprawki są stosunkowo nieliczn...

Przyczyny rewolucji francuskiej

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2359

Przyczyny przedstawione w punktach. 155 przyczyny rewolucji francuskiej 1. FRANCJA PRZED REWOLUCJĄ feudalizm staje się przeżytkiem, ponieważ sinieją już nowe, oświeceniowe idee Francja jednym z najsilniejszych i najludniejszych w Europie państw dość zwarta społeczność pod względem etnicznym i re...

Przywileje szlacheckie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2884

PRZYWILEJE SZLACHECKIE Pierwszy wielki przywilej stanowy został wydany przez Ludwika Węgierskiego w 1374 roku. Celem przywileju było uzyskanie zgody szlachty na dziedziczenie korony polskiej przez jedną z córek Ludwika Węgierskiego. Nie miał on męskiego potomka. 17.IX.1374 roku Ludwik Węgierski ...