komentarz do kodeksu prawa cywilnego

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
komentarz do kodeksu prawa cywilnego - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest kodeks postępowania cywilnego.

Porusza i tłumaczy takie kwestie jak: sprawy cywilne, domniemanie drogi sądowej, instytucja referendarza, postępowanie cywilne procesowe, postępowanie cywilne nieprocesowe, właściwość sądu, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa, delegacyjna właściwość, formy udziału, zdolność sądowa, przesłanki postępowania sądowego.

Dodatkowo: przesłanki procesowe, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, zmiana stron, wszczęcie postępowania, formularze, doręczenia, posiedzenie sądowe, rozprawa.

Ponadto plik zawiera komentarze tłumaczące poszczególne zagadnienia z postępowania cywilnego.


POSTĘPOWANIE CYWILNE :
SĄDOWE POZASĄDOWE
= droga sądowa
TRYB TRYB
PROCESOWY NIEPROCESOWY
- ART. 13§ 1 kpc - katalog zamknięty domniemanie trybu - rozpoznawanie spraw cywilnych procesowego drodze procesowego nieprocesowej: #sąd polubowny
# komisja pojednawcza
postępowanie postępowanie
zwykłe odrębne
- ART. 13 §1 zd.2 (Tytuł VII ) - odstępstwa od trybu ogólnego
W postępowaniu cywilnym rozpatruje się sprawy cywilne ( def. ust. ) Art. 1. kpc :
Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe
w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych Domniemanie drogi sądowej ( art. 2 kpc) - dopuszczalność drogi sądowej - podręcznik
- droga sądowa - bezwzględna przesłanka procesowa dopuszczalność ch. Pozytywnym , jej dopuszczalność jest badana przez sąd z urzędu.
KPC:
Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.
- obecnie nie ma w Polsce sądów szczególnych
- SN nie jest sądem powszechnym ( ustawa o SN )
- sądy powszechne: 1.) sąd rejonowy
2.) sąd okręgowy
3.) sąd apelacyjny
§ 1a.  W wypadkach wskazanych w ustawie czynności w postępowaniu cywilnym mogą wykonywać działający w sądach referendarze sądowi. W zakresie czynności im powierzonych referendarze sądowi posiadają kompetencje sądu, z uwzględnieniem przepisów art. 5181 § 1 i 2.
§ 3.  Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.
Instytucja referendarza: zob. ust. o ustroju sądów powszechnych
Art. 147. § 1. Do wykonywania określonych w ustawach czynności należących do sądów w zakresie ochrony prawnej, a w szczególności postępowania w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg wieczystych i rejestrów sądowych, w sądach rejonowych zatrudniani są referendarze sądowi. Art. 149. § 1 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz