Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - strona 2

note /search

Reformacja w Niemczech

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1715

doc zawiera 7 stron na temat reformacji w Niemczech. Poruszane są w nim takie tematy jak: Niemcy na przełomie XV i XVI wieku, wystąpienie Lutra i jego doktryna, potępienie Lutra przez papieża i cesarza, Bulla Exsurge Domine i Edykt Wormacki, początki walk społeczno-religijnych w Niemczech, Tomas...

Reformy Wielkiej Brytani na przełomie XIX i XXw.

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2135

, dotyczących Reformy Wielkiej Brytani na przełomie XIX i XX w. W notatce możemy znaleźć informacje takie jak: charakterystyka ustroju na początku XIX w., reformy sądownictwa i administracji terytorialnej, powstanie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, problem irlandzki, powstanie i ustrój ...

Reformy państwa w czasie oświecenia w Europie

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2639

doc zawiera 4 strony zagadnień na temat reform państwa w czasie oświecenia w Europie. Zagadnienia dotyczą takich pojęć jak: absolutyzm oświecony w Prusach, zarząd terytorialny, złota bulla, reformy ustrojowe Piotra I Wielkiego i Katarzyny II w Rosji, Imperator Wszechrosji ustrój władz centralnych...

Reformy w kościele

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2142

Porusza kwestie dotyczące zagadnień takich jak: skutki feudalizacji kościoła, wzrost nastrojów religijnych, ruchy reformy kościelnej, walka o emancypację papiestwa, zatarg o inwestyturę. Notatka przydatna do powtórzenia sobie najważniejszych informacji z tematu. SKUTKI FEUDALIZACJI KOŚCIOŁA sp...

Reprezentacja stanowa w Europie

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3108

doc zajmuje 7 stron i zawiera materiał omawiający kształtowanie się reprezentacji stanowych w Europie. Porusza takie tematy jak: feudalna monarchia stanowa, ogólna charakterystyka zgromadzeń stanowych w Europie, geneza reprezentacji stanowych w Anglii, Francji, Niemczech, Polsce i Rosji, Sejm Rze...

Rewolucja chińska 1911-1912

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

o objętości 2 stron. Notatka w formie referatu na temat rewolucja chińska 1911-1912, pozwoli na zapoznanie się z zagadnieniem. REWOLUCJA CHIŃSKA. Gospodarcze i polityczne uzależnienie Chin od wielkich mocarstw, musiało wywołać wielkie oburzenie i otwarte bunty. Przebiegały one pod hasłem walki...

Rewolucja perska 1905-1911

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

REWOLUCJA PERSKA 1905-1911 Na przełomie XIX i XX wieku, Persja była całkowicie zależna od dwóch mocarstw Rosji i Anglii. Wpływy angielskie koncentrowały się w rejonie Zatoki Perskiej oraz w prowincjach południowych i południowo- wschodnich ( graniczących z Indiami). Rosja natomiast kontrolowała po...

Rewolucja turecka 1908 r

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1400

Rewolucja turecka 1908 roku Na wielonarodowościowych obszarach imperium osmańskiego stosunkowo wcześnie rozwinęły się ruchy nacjonalistyczne, wymierzone przeciwko uciskowi narodowemu stosowanemu przez Turcję. Ruchy te posiadały wyraźn...

Rewolucja kubańska i jej konsekwencje

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5439

Informacje zawarte to opis wydarzeń, nowy rząd demokratyczny. REWOLUCJA KUBAŃSKA I JEJ KONSEKWENCJE Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konstytucji kolejne rządy Kuby mia...

Rewolucja lutowa, rewolucja październikowa

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 5054

Opisuje zdarzenia takie jak rewolucja lutowa i rewolucja październikowa. REWOLUCJA ROSYJSKA 1917 r I REWOLUCJA LUTOWA Była to druga, po rewolucji 1905 roku, rewolucja rosyjska. Wybuch rewolucji lutowej związany był z potęgującym się chaosem i rozpadem państwa carskiego, jaki nastąpił w latach pier...