Rewolucja chińska 1911-1912

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja chińska 1911-1912 - strona 1

Fragment notatki:

o objętości 2 stron.

Notatka w formie referatu na temat rewolucja chińska 1911-1912, pozwoli na zapoznanie się z zagadnieniem.

REWOLUCJA CHIŃSKA.
Gospodarcze i polityczne uzależnienie Chin od wielkich mocarstw, musiało wywołać wielkie oburzenie i otwarte bunty. Przebiegały one pod hasłem walki z monarchią o zreformowanie życia społecznego i ograniczenie wpływów cudzoziemskich. Ruchy te opierały się na chłopstwie, biedocie miejskiej i inteligencji. Jednakże wobec ich nie zorganizowania, sukcesy tych ruchów były tylko częściowe. Duże zasługi dla organizacji ruchu rewolucyjnego położył Sun Jat-sen (1866-1925), lekarz - wybitny przywódca polityczny. Bojkot zastosowany wobec niego przez europejskich lekarzy był przyczyna przerwania praktyki lekarskiej. Od tej chwili Sun Jat- sen poświęcił się wyłącznie działalności politycznej- początkowo wśród przebywającej na emigracji inteligencji chińskiej. W 1894 roku zorganizował on działający w podziemiu Związek Odrodzenia Chin, którego celem był o obalenie przez spisek rządzącej dynastii, a następnie powstanie ludowe. W czasie przygotowań do zamachu spisek został wykryty, a jego przywódcy skazani. Sun Jat- sen uciekł za granicę.
Do ponownego ożywienia ruchu rewolucyjnego doszło w latach 1898-1900, latach wielkiego głodu spowodowanego wylewem Jangcy. Motorem większości buntów i wystąpień zbrojnych była istniejąca jeszcze w XVIII wieku organizacja Ihotuan - Związek Sprawiedliwej Pięści. Od niej to, przyjął nazwę cały ruch, nazwany przez Europejczyków , powstaniem bokserów, zwrócony przeciwko cudzoziemcom i władzy feudalnej. Brali w nim udział przede wszystkim chłopi i zrujnowani rzemieślnicy. Z biegiem czasu, gdy władza cesarska w obawie przed powstańcami zaczęła ich faworyzować, walka toczyła się już tylko przeciw wpływom cudzoziemskim. Przyczyną wielu nieporozumień były odrębne sądy dla chrześcijan . Zdarzały się częste wypadki- ucieczki osób winnych przestępstw od surowego prawa chińskiego pod opiekę prawa chrześcijańskiego. Powstańcy napadali na cudzoziemców niszczyli linie komunikacyjne, telegraficzne itp.
Rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych zażądały od rządu chińskiego delegalizacji Ihotuan. Rząd stojąc w obliczu pochodu powstańców na Pekin próbował lawirować. Spowodował to interwencję zbrojną mocarstw. Odbyła się ona w obliczu zagrożenia placówek dyplomatycznych państw obcych, znajdujących się w zajętym przez powstańców Pekinie. W interwencji wzięły udział Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone i Rosja. Dowódcą połączonych sił był feldmarszałek Waldersee. Szczególnym okrucieństwem w walkach z powstańcami odznaczali się Niemcy, którzy przez tę interwencję chcieli wzmocnić swoje wpływy w Chinach.
14 sierpnia Pekin został zdobyty. Rząd uciekł. Zwycięscy bardzo krwawo rozprawili się ze zwyciężonymi. W takiej sytuacji w obliczu gróźb i szantażu rozpoczęto rokowania pokojowe. 7 września 1901 roku podpisany został protokół końcowy tzw. bokserski. Główne postanowienia tego protokołu były następujące;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz