Rewolucja lutowa, rewolucja październikowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja lutowa, rewolucja październikowa - strona 1

Fragment notatki:

Opisuje zdarzenia takie jak rewolucja lutowa i rewolucja październikowa.

REWOLUCJA ROSYJSKA 1917 r
I REWOLUCJA LUTOWA
Była to druga, po rewolucji 1905 roku, rewolucja rosyjska. Wybuch rewolucji lutowej związany był z potęgującym się chaosem i rozpadem państwa carskiego, jaki nastąpił w latach pierwszej wojny światowej. W początkach 1917 w Piotrogrodzie i innych miastach Rosji zaczął nasilać się ruch strajkowy spowodowany brakami w zaopatrzeniu w żywność i wywołaną tym drozyżną. Dochodziło do ataków zdesperowanego tłumu na piekarnie i sklepy. 24 lutego ( 9 marca) w stolicy demonstrowało około 200 tys. ludzi , którzy skandowali m.in. Precz z caratem . Nieliczne oddziały wojska, którego morale w poprzednich miesiącach systematycznie spadało, nie były w stanie opanować akcji.Przez kolejne dwa dni na ulicach Piotrogrodu trwały rozruchy, w których używno broni palnej.27 lutego (12 marca) zbuntował się i przeszedł na stronę demonstrantów Wołyński Pułk Zapasowy. W slad za nim kolejne oddziały wojskowe odmawiały posłuszeństwa dowódcy Piotrogrodzkiego Okręgu Wojskowego generałowi S. Chabałowowi. Łącznie na stronę manifestantów przeszło w ciągu kilkudziesiecu godzin 66 tys. żołnierzy. Tego samego dnia naposedzeniu Dumy odczytano treść podpisanego dwa dni wcześniej dekretu cara Mikołaja II, zawieszającego obrady parlamentu. W odpowiedzi deputowani powołali Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej ( TKDP), złożony z przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, na czele którego stanął Michał Rodzianko. Również 27 lutego ( 12 marca ) zebrała się po raz pierwszy Rada Delegatów Robotniczych ( RDR- później dokoptowano do niej przedstawicieli żołnierzy), której przewodniczącym został Mikolaj Czcheidze, a jego zastępcami A. Kiereński i M. Skobielew. W składzie Rady Delegatów Robotniczych dominowali przedstawiciele partii eserowców i mienszewików. W stolicy rozpoczęto aresztowania wysokich funkcjonariuszy carskiego aparatu państwowego; sam Mikołaj II przebywał wówczas poza Piotrogrodem . 1 (14) marca rozpoczęły się negocjacje między TKDP a przywódcami RDR w sprawie powołania nowego rządu . 3 (16) marca powstał Rząd Tymczasowy, na czele którego stanął książę Jerzy Lwow . Dzień wcześniej Mikołaj II znajdujacy się w Pskowie został zmuszony do abdykacji. Zrzekł się włądzy na rzecz swego brata Michała, który jednak odmówił objęcia tronu . Rosja stała się republiką . W marcu proces likwidacji samodzierżawia rozszerzył się na teren całego kraju; zlikwidowano ochranę- policję polityczną i cenzurę publikacji, więzienia opuścili więźniowie polityczni wszelkich orientacji. Mimo powstania Rządu Tymczasowego,znaczny wpływ na sprawowanie władzy miala Rada Piotrogrodzka, co spowodował sytuację faktycznej dwuwładzy. Oba organy wydawały zarządzenia i dekrety oraz ogłaszały deklaracje. Rząd Tymczasowy nie będąc w stanie opanować sytuacji w kraju, ani zmobilizować wojska do większej aktywności na froncie ulegał ciągłym rekonstrukcjom wewnętrznym. W maju do tworzących dotąd rząd przedstawicieli partii centrowych dokooptowano mienszewików i eserowców. Jednocześnie umacniał się w kraju system rad robotniczych. 3( 16) czerwca rozpoczął się I Wszechrosyjski Zjazd Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. W lipcu po kolejnych niepowodzeniach na froncie zasiadający w rządzie członkowie partii konstytucyjnych demokratów ( kadetów) podjęli próbę nakłonienia pozostałych ministrów do przejęcia przez gabinet pełni wladzy i rozbrojenia robotników.Doprowadziło to do masowych demonstracji i sta

(…)

… w mieście ( mosty, dworce, elektrownie, banki ) napotkały na znikomy opór. W nocy z 25 na 26 października odbył się szturm Pałacu Zimowego - siedziby Rządu Tymczasowego; większość liczącej ok. 2 tys.żołnierzy ochrony pałacu skapitulowała bez walki. Tej samej nocy rozpoczął obrady II Wszechrosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Zołnierskich, który po opuszczeniu sali obrad przez znajdujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz