Historia powszechna - wykłady i ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia powszechna - wykłady i ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rewolucja 1917 przyczyny, kondycja polityczna, gospodarcza i społeczna Rosji, przystąpienie do wojny, rewolucja lutowa przebieg, co to jest dwuwładza?


(…)

…) Ogłoszenie tez kwietniowych przez lenina e) rewolucja październikowa.: - zdobycie Pałacu Zimowego - Utworzenie rady komisarzy ludowych - Dekret o Ziemi i pokoju - Utworzenie tajnej policji , z Feliksem Dzierżewiczem na czele f ) powstanie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej republiki rad g) 03.03.1918 - Zawarcie pokoju w Brzesciu Litewskim h ) Wojna domowa w Rosji miedzy białymi a czerwonymi .
Przełom…
… października (8 listopada), gdy został opanowany Pałac Zimowy, a członkowie Rządu Tymczasowego aresztowani; REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA I WOJNA DOMOWA W ROSJI:
Przyczyny rewolucji: malejąca popularność rządu, pogłębiający się
w Rosji chaos, nieudany pucz gen. Kurniłowa, który pozwolił
bolszewikom na ponowne odzyskanie wpływów, zdobywają oni przewagę w radach,
podporządkowują sobie Radę Piotrogrodzką oraz Gwardię Czerwoną.
Rewolucja wybucha 7 listopada 1917r: 6/7 list. gwardia narodowa opanowuje gł.
punkty miasta, krążownik "Aurora" daje znak do ataku na Pałac Zimowy (siedzibę
rządu tymczasowego), aresztowano rząd, opanowano Piotrogród. 1 list. w
Piotrogrodzie rozpoczyna obrady II Ogólnopolski Zjazd Rad. Na wieść o rewolucji
delegaci SL-owscy opuszczają Zjazd co było na rękę bolszewikom. Zjazd Rad
ogłasza…
… rozbijają kontrrewolucję. Natomiast
biali utracili poparcie Piłsudskiego, który ostatecznie zrezygnował z ataku na
bolszewików. W 1918 Lenin wpr. tzw. politykę ekonomiczną (komunizm wojenny).
Zlikwidowało on handel prywatny, wszelkie nadwyżki żywności siłą ściągało państwo,
wprowadzono kartki co powoduje głód, dochodzi do buntów chłopów. W 1921 Lenin
wprowadza nową politykę NEP-u. Powrót do gosp. rynkowej…
… pod wpływem Rewolucji Październikowej w Rosji.
- kryzys ekonomiczny.
- społeczeństwo miało dość wojen.
Skutki:
- abdykacja cesarza Wilhelma II.
- Upadek II Rzeszy.
- proklamowania Republiki Weimarskiej.
- układ rozejmowy z aliantami.
OKRES STALIN VS LENIN
Po śmierci Lenina, w Związku Radzieckim rozpoczęła się walka o władzę. Dwoma głównymi kandydatami na jego miejsce byli Józef Stalin i Lew Trocki. Stalin…
… przebieg 3 marca Piotrogród. Wśród polityków rosła opozycja - Radzianko (przewodził III i IV Dumie). Od 9 lutego zaczęła się organizować opozycja w Rosji. Monarchista Rodzianko, Aleksander Guczkow - aktiabrysta, Paweł Mikulow - kadet.
22 lutego car opuścił stolicę i pojechał do Mochylewa. Wtedy zaczęły się strajki i zaczęły się tworzyć Rady Delegatów Robotniczych (mienszewicy i eserowcy). 27 lutego…
… i Żołnierskich. Słaby Rząd Tymczasowy tolerował Radę, a Rada nie mogła obalić rządu w Rosji i dokończyć rewolucji. Powołano rząd tymczasowy. Rozpisano wybory do konstytuanty - zgromadzenia narodowego, które miało określić ustrój nowej Rosji. Równocześnie tworzono rady (z rosyjskiego: sowiety) robotnicze, chłopskie i żołnierskie. Rząd i sowiety utworzyły dwa konkurujące aparaty władzy. Do Piotrogrodu przybył…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz