Abdykacja Cara Mikołaja II-Ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Abdykacja Cara Mikołaja II-Ćwiczenia  - strona 1 Abdykacja Cara Mikołaja II-Ćwiczenia  - strona 2 Abdykacja Cara Mikołaja II-Ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:

Zajęcia XI, 20.01.2012
Abdykacja Cara Mikołaja II.
Dla przeciwników cara było to rozwiązaniem problemów. Zrodziło jednak inne problemy. Jeśli utrzymać carat, to kto ma być nowym carem. Jeśli nowy system to jaki i kto ma rządzić. 28 lutego Duma Państwa powołała Komitet Tymczasowy. Nazwa wskazuje, że politycy nie mieli pomysłu co z tym zrobić. 1 marca ustanowiono Rząd Tymczasowy, wywodził się z Dumy i w jego skład wchodzili jej członkowie. W Piotrogrodzie 27 lutego powstała Rada Piotrogrodzka, licząca 3000 członków i składała się z przedstawicieli stronnictw lewicowych, w tym bolszewicy (stanowili jednak mniejszość). Wybrała się sama. Na jej czele stał Komitet Wykonawczy. Od 1 marca w Rosji była sytuacja dwuwładzy, dwa ośrodki rościły sobie prawo do władzy w całej Rosji. Układ między Rządem a Radą. Początkowo Rada uznała Rząd za burżuazyjny i wykluczała współrządzenie. Jednak w nocy z 1 na 2 marca zawarła z Rządem porozumienie. Te dwa ośrodki porozumiały się do aparatu, a raczej jego likwidacji. Policję zlikwidowano ze skutkiem natychmiastowym. Zastąpić ją miała milicja. Doprowadziło to do natychmiastowej anarchii, w momencie kiedy w Piotrogrodzie było i tak niespokojnie. Drugim punktem porozumienia były rewolucja w armii. Oficerowie mieli być obieralni. Armia była ostrzegana przez Radę i Rząd jako element władzy carskiej. Wprowadzenie obieralności oficerowie było celowe, miało zdezorganizować armię. Obawiano się, że armia opowie się po stronie cara. 1 marca Rada wydała rozkaz dla armii, chociaż nie miała podstaw, że kontrolę nad armią sprawują rady żołnierskie. Taka rada powinna powstać w każdej jednostce. Pierwszym premierem został książę Lwow. Nie nadawał się do rządzenia, postrzegał świat jak typowy arystokrata rosyjski, był wysoce nieodpowiedzialny. Od początku marca 1917 roku armia zaczęła się zwyczajnie rozpadać. Większość armii stanowili chłopi, którzy nie mieli świadomości narodowej. Dla nich Rosja równała się Car. Nie było uzasadnienia dla walki i jednocześnie zabrakło dyscypliny. Armia zwyczajnie zaczęła się rozchodzić do domu. Chłopi uznali, że skoro nie ma Cara, to cała ziemia należąca do niego będzie dzielona przez wspólnoty gminne. W marcu roku 1917 Rząd Tymczasowy rozpoczął wydawanie całego szeregu dekretów, które nagle i radykalnie miały zdemokratyzować ustrój. Zniesiono ograniczenia polityczne ze względu na religię i narodowość. Cerkiew przestała być kościołem państwowym. Obiecano autonomię Finlandii i niepodległość Polsce (po zwycięstwie w wojnie). Ogłoszono na amnestię dla więźniów politycznych i zezwolono na powrót emigrantów politycznych (Lenin był w Szwajcarii, a Trocki w Nowym Jorku). Całkowita likwidacja cenzury. Rada Piotrogrodzka zlikwidowała cenzurę z zastrzeżeniem, że cenzura nadal obowiązuje wobec wrogów wolności, „nie ma wolności dla wrogów wolności”. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy. Nie zakazano prawa do strajku. Wszystkie te dekrety wprowadzono w realiach wojny światowej.


(…)

…”. Wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy. Nie zakazano prawa do strajku. Wszystkie te dekrety wprowadzono w realiach wojny światowej.
Pod koniec marca zaczęło się wydawać, że Rząd Tymczasowy zapanuje nad krajem. Zaczęto planować powołanie zgromadzenie konstytucyjnego, ogłoszono to pod koniec marca, zgromadzenie miało się odbyć w listopadzie. Powołano komisję, która miała napisać ordynację wyborczą. Komisja…
… wojnę na dwa fronty. Nie sądzono, że bolszewicy sięgną po władzę. 16 kwietnia Lenin z żoną i 30 współpracowników został dostarczony przez Niemcy, Danię, Szwecję i Finlandię do Piotrogrodu. Teoretycznie, Rząd Tymczasowy powinien aresztować Lenina lub nie wpuścić go do kraju, jako współpracownika obcego wywiadu w czasie wojny. Lenin ogłosił swoje tezy kwietniowe, które spotkały się z wielkim sprzeciwem…
… tylko w Piotrogrodzie. Pierwszego dnia nie kontrolowali nawet całego miasta. Większość Rosji opanowali dopiero w roku 1922. Przez cały okres Rosji Radzieckiej i Związku Radzieckiego cały czas posługiwano się w rządzeniu konfliktem. Cały czas był wróg, wróg ludu. Burżuazja, państwa, które pomagały białym, następnie Polacy, i kolejni i tak dalej. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz