Historia konfliktów społecznych XIX i XXw

note /search

Historia konfliktów społecznych XIX i XX wieku - ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1267

Historia konfliktów społecznych XIX i XX wieku - ćwiczenia Zajęcia I, 7.10.2011 Zajęcia organizacyjne Zajęcia II, 14.10.2011 Rewolucja - pragnienie całkowitej przebudowy systemu, pod każdym względem, wszystkich przejawów życia społe...

Marksizm-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1631

Zajęcia VI, 18.11.2011 Marksizm Victor Considerant o wolności Pełnia praw politycznych ma sens, kiedy równocześnie z nią jest dobrobyt i prawa socjalne. Manifest komunistyczny z lutego 1848 roku. Marksiści wielką wagę przywiązywa...

Statut I Międzynarodówki z 1864 roku-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

Zajęcia VII, 25.11.2011 Statut I Międzynarodówki z 1864 roku. Ponownie temat wolności ekonomicznej, jako warunku wolności i dostępu do prawa politycznej. Klasowy podział społeczeństwa. Celem wyzwolenie ekonomiczne klasy robotniczej. Kwestia tworzenia nowego człowieka pominięta, ale nie zrezygnowa...

Nacjonalizmy od początku XIX wieku-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

Zajęcia VIII, 9.12.2011 Nacjonalizmy od początku XIX wieku i ich ewolucja. Od formy łagodnej do bardzo agresywnej. Odezwa księcia Aleksandra Ypsilantego, wzywająca Greków do powstania przeciw Turcji, wydana w Jassach 24 II/ 8 III 1821 rok. 1821 wezwanie do powstania Greków przeciwko Turcji. Powst...

Rewolucja w Rosji w 1905 roku-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 7805

Zajęcia IX, 16.12.2011 Rewolucja w Rosji w 1905 roku. Przyczyny rewolucji: - według marksistów rozwój kapitalizmu do tego doprowadził, musiało do tego dojść; - przyczyny długotrwałe i krótkotrwałe, połączenie tych dwóch; długotrwałe: - ogromne zróżnicowanie, pod względem gospodarczym Rosja w 19...

Abdykacja Cara Mikołaja II-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

Zajęcia XI, 20.01.2012 Abdykacja Cara Mikołaja II. Dla przeciwników cara było to rozwiązaniem problemów. Zrodziło jednak inne problemy. Jeśli utrzymać carat, to kto ma być nowym carem. Jeśli nowy system to jaki i kto ma rządzić. 28 lutego Duma Państwa powołała Komitet Tymczasowy. Nazwa wskazuje, ...

Adolf Hitler-życiorys

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1610

Zajęcia XII, 25.01.2012. Adolf Hitler Przed I WŚ żył w Wiedniu i nie wiedział co ma ze sobą zrobić. Krótko przed wybuchem wojny wyjechał do Niemiec. Tam wstąpił do wojska, co wg niego było dla niego

Chińska Republika Ludowa-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Zajęcia XIII, 27.01.2012. Chińska Republika Ludowa 1 października 1949 roku proklamowano powstanie ChRL. Do roku 1911 roku Chiny były cesarstwem, istniejącym od 3000 roku p.n.e. W 1911 roku cesarstwo upadło i proklamowano republikę. Uważano, według części elit politycznych, że poprzedni system ju...