Statut I Międzynarodówki z 1864 roku-Ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statut I Międzynarodówki z 1864 roku-Ćwiczenia  - strona 1 Statut I Międzynarodówki z 1864 roku-Ćwiczenia  - strona 2

Fragment notatki:

Zajęcia VII, 25.11.2011
Statut I Międzynarodówki z 1864 roku. Ponownie temat wolności ekonomicznej, jako warunku wolności i dostępu do prawa politycznej. Klasowy podział społeczeństwa.
Celem wyzwolenie ekonomiczne klasy robotniczej. Kwestia tworzenia nowego człowieka pominięta, ale nie zrezygnowano z niej. Wyzwolenie ekonomiczne ważniejsze od narodowego. Powinien powstać sojusz robotników ponad granicami, narodami - internacjonalizm. Marks był przeciwny ruchom narodowo-wyzwoleńczym, np. w Polsce, bo to odciąga od rewolucji i walki o socjalizm, a ta jest ważniejsza. Robotnicy powinni walczyć o socjalizm, a nie niepodległość. Marks gotów był poprzeć jednak powstanie styczniowe w Polsce dlatego, że osłabia feudalny reżim carski, a to przyspieszy kolejne etapy, czyli kapitalizm, potem socjalizm. Ortodoksyjni marksiści byli negatywnie nastawieni do niepodległości Polski. Nie wszystkie partie i ugrupowania wyrosłe z marksizmu popierały w pełni konkretne założenie programu. Prawda, sprawiedliwość i moralność to podstawowe wartości. Brak dzielenia ludzi ze względu na wyznanie, narodowość i kolor skóry. Majowe zajścia w Chicago, 1886 roku. Święto pracy, 1-go maja, ma swój początek w tych wydarzeniach.
Fryderyk Engels o amerykańskim ruchu robotniczym pod koniec XIX wieku.
Przeszkodą w rewolucji w USA jest system polityczny: dominują dwie partie, a system głosowania jest większościowy, który jest zły. Kolejnym problem jest zróżnicowanie narodowościowe robotników, których ciężko ze sobą złączyć. Robotnicy amerykański nie popierali rewolucji i nie chcieli partii socjaldemokratycznej, gdyż na żyli na stosunkowo dobrym poziomie ekonomicznym. Ustawodawstwo antysocjaldemokratyczne w Niemczech z 21 X 1878 roku.
Zakaz istnienia stowarzyszeń socjaldemokratycznych, socjalistycznych i komunistycznych. Rozwiązywanie już istniejących ugrupowań tego typu. Kara grzywny lub więzienia za członkowstwo w stowarzyszeniach i uczestnictwo w zgromadzeniach. Represje były wynikiem poglądu, że takie ugrupowania będą miały na celu obalenie istniejącego porządku państwowego i społecznego. Ustawodawstwo takie funkcjonowało 12 lat.
Orędzie cesarza Wilhelma I do Sejmu Rzeszy w sprawie zapoczątkowania reform społecznych wygłoszone w Berlinie 17 XI 1881 roku. Było to wezwanie do prac nad ustawodawstwem mającym wprowadzić poprawę warunków życia i pracy. Wprowadzono ubezpieczenia od wypadków w pracy, potem zdrowotne i od bezrobocia. Pojawiły się także państwowe emerytury i zasiłki dla bezrobotnych. Wszystko to, początkowo, było stosunkowo ograniczone. Pierwsze emerytury miały być uzupełnieniem dochodów osoby, a nie podstawowym dochodem. Otrzymywanie emerytury było uzależnione od dochodów. Dostawali je tylko najmniej zarabiający.

(…)

… klas. Metodą walki nie miała być już rewolucja, ale walka już w ramach systemu, akceptacja demokracji. Żądania:
- powszechne, tajne, równe i bezpośrednie prawo wyborcze;
- prawo głosu dla wszystkich obywateli powyżej 20 roku życia;
- wybory proporcjonalne;
- likwidacja klasy kapitalistów;
- nacjonalizacja środków produkcji;
- wybory w dzień wolny od pracy, żeby robotnicy mogli w nich uczestniczyć…
… świecka i obowiązkowa, bezpłatna, pomoc szkolna i dożywienie, a w szkołach wyższych pomoc dla najzdolniejszych;
- bezpłatny wymiar sprawiedliwości i pomoc adwokacka, obieralność sędziów, ława przysięgłych w sprawach karnych, zniesienie kary śmierci, odszkodowania dla uniewinnionych oskarżonych;
- bezpłatna pomoc lekarska, położnictwa i lekarstw, bezpłatne pogrzeby;
- progresywny podatek dochodowy, majątkowy i spadkowy, zniesienie podatków pośrednich i ceł, które poświęcają interes ogółu dla interesu mniejszości;
- ośmiogodzinny dzień pracy
- zakaz pracy dzieci poniżej 14 roku życia;
- zakaz pracy nocnej, z wyjątkiem dziedzin, które tego wymagają;
- 36 godzinna przerwa w tygodniu pracy;
- zakaz zapłaty w bonach i naturze.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz