Adolf Hitler-życiorys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adolf Hitler-życiorys - strona 1 Adolf Hitler-życiorys - strona 2

Fragment notatki:

Zajęcia XII, 25.01.2012.
Adolf Hitler
Przed I WŚ żył w Wiedniu i nie wiedział co ma ze sobą zrobić. Krótko przed wybuchem wojny wyjechał do Niemiec. Tam wstąpił do wojska, co wg niego było dla niego błogosławieństwem. Wiadomość o zawieszeniu broni 11.11.1918 roku uważał jako jeden z najgorszych momentów w jego życiu. Uważał, że Niemcy nie przegrały wojny, ten pogląd podzielało wielu Niemców, a zawieszenie broni jest efektem zdrady. Do DAP, później NSDAP, trafił jako kapuś. Na polecenie przyszłego szefa SA, chodził po piwiarniach (gdzie toczyło się życie polityczne) i słuchał. Pewnego razu trafił na spotkanie DAP. Program przekonał go i wstąpił do tej partii. W krótkim czasie został szefem partii i przemianował ją na NSDAP.
Tekst: Program Niemieckiej Partii Robotniczej (DAP) uchwalony w Monachium 24.02.1920 roku: - koncepcja Wielkich Niemiec (Niemcy plus Austria i Prusy, granice sprzed I WŚ), skupienie w nich wszystkich Niemców;
- zniesienie traktatów z Wersalu i St. Germain;
- potrzeba lebensraum w koloniach;
- obywatelem państwa może być tylko Volksgenosse, musi mieć krew niemiecką, niezależnie od wyznania, jednak żaden Żyd nie może być Volksgenosse, dzielenie ludzi ze względu na rasę;
- specjalne obywatelstwo dla cudzoziemców, na terytorium Niemiec są tylko gośćmi;
- zmuszenie nie-Niemców do opuszczenia kraju;
- wszyscy obywatele państwa mają równe prawa i obowiązki;
- jednostka musi podporządkować się interesom ogółu: aktywność fizyczna lub duchowa (pierwszy obowiązek obywatela), działalność jednostki nie może wykraczać przeciwko interesom ogółu, musi przynosić pożytek;
- stworzenie niemieckiej klasy średniej przez państwo;
- reforma rolna i zakaz spekulacji ziemią;
- upaństwowienie wielkich przedsiębiorstw;
- kara śmierci dla pospolitych przestępców, lichwiarzy, paskarzy itp. bez względu na wyznanie i rasę;
- zastąpienie prawa rzymskiego przez niemieckie prawo powszechne, Niemcy pod względem kulturowym nie należą do kultury Europy, kultury zachodniej, Niemcy powinny odwoływać się kultury germańskiej, plemion germańskich z pierwszych wieków, zgubne wpływy kultury śródziemnomorskiej i judeochrześcijańskiej;
- podporządkowanie kształceniu państwu, także ideologiczne, potrzeba kształcenia świadomych obywateli (indoktrynacja);
- kult rodziny, młodości i sprawnego ciała, sprawności fizycznej;
- zniesienie wojska najemnego i utworzenie armii narodowej, z poboru;
- podporządkowanie prasy i kultury państwu, głównie zakazywanie pewnych kwestii, ustawowa walka ze sztuką wywierającą „zgubny wpływ”;
- wolność wyznań, pod warunkiem, że nie są sprzeczne z interesami rasy germańskiej, zwalczanie ducha żydowsko-materialistycznego;


(…)

… o głównych celach polityki narodowego socjalizmu, Mein Kampf:
- ludzie są częścią natury, prawa natury warunkują rozwój ludzkości, a ludzie nie mają na to wpływu; - - ludzkość dzieli się na rasy, są różne, lepsze i gorsze, rasy, rady nie powinny się mieszać, bo w konsekwencji rasa silniejsza karleje;
- także najlepszą rasę należy oczyścić ze słabszych jednostek (Program T4);
- Niemcy potrzebują lebensraum, ale kierunek ekspansji na Wschód;
Mowa Benito Mussoliniego wygłoszona w Izbie Deputowanych 16.11.1922 roku.
- naczelną wartością jest państwo, bez znaczenia kwestia rasy i narodowości, faszyzm włoski nie miał charakteru faszystowskiego, Mussolini nie dzielił Włochów na dobrych i złych, solidaryzm społeczny;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz