Nacjonalizmy od początku XIX wieku-Ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nacjonalizmy od początku XIX wieku-Ćwiczenia  - strona 1 Nacjonalizmy od początku XIX wieku-Ćwiczenia  - strona 2

Fragment notatki:

Zajęcia VIII, 9.12.2011
Nacjonalizmy od początku XIX wieku i ich ewolucja. Od formy łagodnej do bardzo agresywnej. Odezwa księcia Aleksandra Ypsilantego, wzywająca Greków do powstania przeciw Turcji, wydana w Jassach 24 II/ 8 III 1821 rok.
1821 wezwanie do powstania Greków przeciwko Turcji. Powstanie udane, Grecja uzyskała niepodległość w 1829 roku. Kim są Grecy? Kto jest wrogiem i jak jest przedstawiony? O co walczą Grecy? Odniesienie do historii Grecji starożytnej, która łączy Greków. Także wiara. Wspólnota historyczna i religijna (chrześcijaństwo). Ostatecznym sprawdzianem gotowość do walki o wolność, rozumianą jako niepodległość Grecji. Podziały społeczne nie mają znaczenia dla bycia Grekiem. Wrogiem tyrańska władza i jej kupni najemnicy. Konflikt nie jest na tle narodowościowym, nie Turcy.
Koncepcje narodu, są dwie:
dominująca teoria mówi, że narody pojawiły się w XIX wieku i są wymysłem elit politycznych i intelektualnych, było to wywołane zanikaniem tradycyjnych więzów, na miejsce więzów kulturowych i religijnych powstała koncepcja narodu, nacjonalizmu, najbardziej znanym zwolennikiem teorii jest Eric Hobsbawm, Hobsbawm twierdzi, że głównie była to zasługa historyków; konsekwencje tej teorii: więzi narodowe można zastąpić innymi, bo to twór sztuczny;
druga teoria, popularna wśród historyków, narody rozwijają się w sposób historyczny, co jest długim procesem, za początek kształtowania się narodów przyjmuje się chrzest Chlodwiga w 496 roku;
Program polityczny Henryka Kamieńskiego
W Rzeczpospolitej szlacheckiej za naród uważano tylko szlachtę, narodem są tylko ci, którzy mają pełnię praw politycznych. Pojęcie narodu politycznego. Szlachty nie tworzyła tylko szlachta polska, ale także szlachta innych nacji. Według Kamieńskiego naród polski tworzą wszyscy, którzy czują się Polakami. Koncepcja ta wykraczała całkowicie poza pojęcie narodu szlacheckiego. Wrogiem tyrani i despoci polityczni oraz ich słudzy. Ten nacjonalizm za wroga nie uznawał innych narodów, tylko despotyczną władzę.
Program Action Francaise, 1908 rok. Sprawa Dreyfussa. Dobrym Francuzem nie może być protestant, Żyd, mason, przeciwnik Kościoła, cudzoziemiec lub osoba niedawno naturalizowana, zwolennik republiki. Dobry Francuz powinien nim być od wielu pokoleń, być zwolennikiem monarchii.
Myślenie w kategorii „my-oni”. Są dobrzy Francuzi i źli Francuzi. Przemówienie Wilhelma II wygłoszone podczas pożegnania wojsk niemieckich, wyruszających do Chin, w Bremie 27 VII 1900 roku. Powstanie bokserów. Nienawiść wymierzona nie przeciwko rządowi chińskiemu, ale przeciwko całemu narodowi. Z jednej strony podkreślenie bycia chrześcijanami, z drugiej wezwanie do nieokazywania przeciwnikowi żadnej litości i niebrania jeńców.

(…)

… niemieckich, wyruszających do Chin, w Bremie 27 VII 1900 roku. Powstanie bokserów. Nienawiść wymierzona nie przeciwko rządowi chińskiemu, ale przeciwko całemu narodowi. Z jednej strony podkreślenie bycia chrześcijanami, z drugiej wezwanie do nieokazywania przeciwnikowi żadnej litości i niebrania jeńców. Roman Dmowski o programie narodowców. „Myśli nowoczesnego Polaka”. Dla Dmowskiego niepodległość to ważny…
… są obcy ciemiężcy, ale także inne narody, także te, które nie mają własnego państwa. Przeciwnikami Polaków są wszystkie narody, stan ciągłej rywalizacji pomiędzy narodami. Dmowski odrzuca inne rywalizacje - klasowe, religijne, kulturowe, ekonomiczne. Sprawa narodowa jest najważniejsza. Trzeba też rozszerzyć tożsamość narodową wśród najszerszych mas społeczeństwa. Według Dmowskiego nie można pozyskać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz