Program polityczny

note /search

Partia polityczna-istota

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

, której głównym celem jest zdobycie lub utrzymanie władzy państwowej w celu realizacji swojego programu...

Niedecyzje polityczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teoria polityki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2366

należy coś zmienić (do tego można zaliczyć programy polityczne partii); decyzja optatywna - decyzja...

Pojęcia ogólne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1239

ideologii, filozofii, programów politycznych. Ujmowane są w sposób naukowy w doktrynach politycznych. Idee...

System polityczny - pojęcie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

, ponieważ decydują o rządzie. Program polityczny partii jest tylko instrumentem do zdobycia władzy. Partia...