Historia doktryn politycznych i prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Historia doktryn politycznych i prawnych - strona 1  Historia doktryn politycznych i prawnych - strona 2  Historia doktryn politycznych i prawnych - strona 3

Fragment notatki:

MYŚL POLITYCZNA Historia doktryn politycznych i prawnych Myśl polityczna - to idee i ideologie wykorzystywane lub mogące być wykorzystane przez ruchy społ. jako cele ich działań Idee polityczne - jako przewodnie treści ideologii, doktryn, programów, działań polit.
Znaczenie idei polit. pomaga odróżnić w doktrynach, działaniach politycznych to co istotne a co nieistotne, co przypadkowe.
Każda rozwinięta forma idei polit. interesuje przy badaniach myśli polit.
Ideologia doktryny polit. składa się z wielu różnych idei polit.
Każda rozwinięta forma myśli polit., zwłaszcza ideologie i doktryny, składa się z wielu myśli polit.
Przez całą historię - idee- dotyczące związku człowieka z systemami polit., funkcje społ., doktryny państwa i prawa, narodów, klas, grup społecznych i wybitnych jednostek ludzkich, wolności, równości, sprawiedliwości, struktur i organów politycznych, związków polityki z ekonomią, kultura, moralnością, prawem, idee odnoszące się do grup dokonujących przeobrażeń społeczeństwa swoje dokonywanie przeobrażeń społeczeństwa.
Określenie ideologów sformułowali myśliciele francuskiego oświecenia.
Ideologia - nauka o ideach rozumianych jako wytwory ludzkiego umysłu, idee o rzeczywistości społ. Dziś ideologia - usystematyzowany zbiór poglądów, cecha wyróżniającą jest funkcjonalny związek z interesami i dążeniami danej grupy społecznej.
W skład tego zbioru wchodzą : powstałe i upowszechnienie w oparciu o różne wartości danej grupy - idee - opisujące i oceniające rzeczywistość oraz wyprowadzone z tych idei dyrektywy działań.
Ideologia jako ogólniejsze względnie uporządkowane obrazy idei o otaczającym świecie bliskie są światopoglądowi.
Ideologie mają znaczenie dla doktryn politycznych, programów i ruchów polit. DOKTRYNA - „nauka” - całokształt twierdzeń, założeń, przekonań z określonej dziedziny wiedzy np. polityki
Terminu doktryna używa się czasami zamiennie z nauką, systemem, teorią. np. doktryny filozoficzne, prawne, ekonomiczne, teologiczne
Odnosimy do konkretnego myśliciela, szkoły
W odniesieniu do nauk społecznych siatki pojęciowe - nieostre, np. państwo - ilu badaczy - tyle poglądów Doktryna polityczna - w najszerszym znaczeniu myśl polityczna obok idei i ideologii
Ideologia dla doktryn i programów politycznych rysuje ogólny obraz świata możliwy do konkretyzacji. Ideologie ułatwiają ruchom politycznym dobieranie odpowiednich środków i dróg realizacji celów tych ruchów politycznych. Do pobudzenia ruchu politycznego potrzebna jest czasem jedna idea np. nacjonalizm. MIT POLITYCZNY - produkt ludzkiej wyobraźni.
Idea, ideologia, doktryna mogą przeobrazić się w program polityczny, ale nie muszą, szereg idei polit., doktryn nigdy nie przeobraziły się w żaden z programów


(…)

… co to jest, pr naturalne ? bo nie spisane, kto decyduje o tym co jest, a co nie pr. nat.
Filozofia prawa - stawia pod adresem prawa te same pytania jak metafizyka, bada zasięg prawa, jak się ono rozwija, filozofia jest nauką, która bada prawa przez jego przyczyny, bada byt przez jego przyczyny.
Filozofia prawa, teoria prawa, socjologia prawa - mimo, że badają ten sam przedmiot stosują nieco odmienne metody…
… od historyków filozofii prawa - odrzucali całą filozofię prawa, pyt. egzystencjalne odnoszące się do prawa jako zjawiska, a zafascynowali się myślą polit., dziejami poglądów na prawo.
Hist. doktryn polit i pr. bada pewne zapatrywania, w szczególności to jak zapatrywali się na państwo i prawo filozofowie, politycy, znawcy.
Historyka doktryn interesują dzieła wielkich myślicieli, publicystyka, treść wystąpień…
… ich wyczerpuje się z chwila tracenia znaczenia wyrazów w doktrynie - LINEUSZE, wyczerpali to, do czego ich powołano ( my tylko ustalimy to, co chcemy wiedzieć )
Filozofia prawa - pojawia się późno - XVIII / XIX wiek, „prawo natury” - używane w 2 znaczeniach dla określenia przedmiotu zwanego filozofia prawa, określenie poglądów, myśli, odwołujące się w treści do praw nadrzędnych lub „prawa natury” (naturalnego…
… heglowskiego idealizmu obiektywnego 2) krytyczno - sprawozdawcze stanowisko - podział doktryn na prawdziwe i fałszywe, dobre i złe ( kat. dobra i zła nie są kategoriami prawnymi ) - podział nienaukowy, ale wciąż stosowany, kiedyś tylko do doktryn teologicznych
postulat rozpatrywania doktryn politycznych na tle instytucji politycznych, aspektów - niezrealizowany ( Grzybowski )
różne stanowiska - np. rola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz