Wprowadzenie do doktryn

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do doktryn - strona 1

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 1 strony.
Doktryny - poglądy na temat społeczeństwa, jego organizacji, państwa oraz prawa. Sformułowanie „pogląd” jest dosyć niejasny, stąd można to zrównać z historią myśli polityczno-prawnej.
Termin doktryna oznacza zwarty i całościowy pogląd na temat funkcjonowania państwa i prawa w społeczeństwie. Często w doktrynach znajdujemy elementy
• opisu rzeczywistości;
• czasem jej krytykę;
• projekt, opis pożądanych zachowało, czy konstrukcji państwa i prawa.
Doktryna a filozofia polityczna - podręczniki amerykańskie, używające tego drugiego określenia mówią właściwie o tym samym. Nie mówi się więc o doktrynie politycznej Locke'a, ale o filozofii politycznej Locke'a. Termin „doktryna” ma w historii raczej negatywne zabarwienie (od terminu „indoktrynacja”). Termin „doktryna” bywa używany w bardzo wąskim znaczeniu, jak „doktryna Breżniewa” (kraje wyzwolone przez Związek Radziecki są od niego uzależnione). Nie to znaczenie jest przedmiotem naszego wykładu.
Takie doktryny zawierające krytykę rzeczywistości i projekty na przyszłość wyrażali bardzo często filozofowie, którzy nie byli ani działaczami politycznymi, ani organizatorami życia politycznego, ale teoretykami i ich poglądy polityczne - w znaczeniu organizacji społeczeństwa - były ściśle związane z ich filozofią jako taką. Bardzo wyraźnie widać ten „trend” u Platona - elitaryzm w jego poglądach politycznych wywodzi się z filozofii idealistycznej. Im bliżej naszych czasów jednak filozofia specjalizowała się (w przeciwieństwie do ogólnych zainteresowao antycznych filozofów - przykładem Arystoteles). Dlatego np. filozof zajmujący się sprawiedliwością w społeczeństwie nie musi w ogóle zajmować się naturą wszechświata. Istnieje też trend, w którym poglądy na systemy gospodarcze, ekonomiczne uogólnia się na poglądy dotyczące państwa w ogóle (np. Keynes i jego doktryna paostwa dobrobytu).
Doktryny polityczno-prawne zajmują się dosyd konkretnymi problemami, np. gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na sprawiedliwe paostwo, to należy odpowiedzied sobie na pytanie, czym jest sprawiedliwośd i jak odnieśd ją do instytucji paostwowych.
Funkcjonalna różnica między ideologią a doktryną Dlaczego przedmiot nie nazywa się „ideologią polityczną naszych czasów”? Wszystkie ideologie dostarczają od razu idealny obraz świata i wskazują słuszną ścieżkę do tego świata - są skierowane na działanie polityczne. Rzadko kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy ideologia jest oparta na jednej doktrynie, lub idei, filozofii politycznej. Praktyka pokazuje, że ideologie czerpią z różnych źródeł doktrynalnych, np. łączą solidaryzm z rasizmem. Różnica jest więc funkcjonalna. Politycy lub myśliciele wykorzystują różne filozofie, doktryny polityczne tworząc ideologię. Doktryn nie można oczywiście analizować w oderwaniu od ich skutków, zajmując się nimi jako zamkniętym systemem. Różnica funkcjonalna, nawet jeżeli jedyna, jest bardzo istotna.


(…)

…).
• Następnie dokonuje się pewnych ocen i klasyfikacji. Umieszczają one poszczególnych myślicieli wg rozmaitych kryteriów, jak np. modne niegdyś postępowy-reakcyjny, które są dosyd płynne. Inne kryteria są całkiem wyraźne, np. kryterium doktryn egalitarystycznych-elitarystycznych. Istniał też podział prawicowe-lewicowe, którego źródło historyczne tkwi w obradach konstytuanty, gdzie głosowało się wychodząc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz