Doktryny polityczne i prawne-zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityczne i prawne-zagadnienia wstępne - strona 1 Doktryny polityczne i prawne-zagadnienia wstępne - strona 2

Fragment notatki:

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - ZAGADNIENIA WSTĘPNE - początki dyscypliny datuje się na XIX w - przedtem historia filozofii politycznej
- zajmuje się poglądami filozofów na państwo, prawo, społeczeństwo, władzę
- zajmuje się też kwestiami, które nie były przedmiotem myśli filozofów
- np. zasada złotej wolności szlacheckiej, zasady demokracji ateńskiej
Doktryna polityczna i prawna - różne rodzaje doktryn (np. polityczne, wojskowe)
- doktryna Monroego (izolacjonizm USA)
- doktryna Breżniewa (możliwość interwencji ZSRR tam gdzie władza ludowa była zagrożona po "praskiej wiośnie", bo
zagrożenie partii komunistycznej w jednym z państw niesie za sobą zagrożenie pozycji partii w innych państwach)
- Monroe i Breżniew nie byli filozofami
- doktryna polityczna/prawna - zespół usystematyzowanych poglądów na państwo, prawo, społeczeństwo, własność, wolność, który
posiada walor spójności i niesprzeczności
Źródła Doktryn Politycznych I Prawnych
- traktaty filozoficzne i polityczne
- koncepcje religijne, aksjologiczne
- wystąpienia publiczne, kazania duchowieństwa
- manifesty programowe
Funkcje doktryn politycznych i prawnych - należą do świadomości społecznej, wskazują na stosunek do zastanego porządku publicznego
- na podstawie stosunku doktryn do władzy wyróżniamy trzy rodzaje doktryn
- legitymizujące (np. doktryna Lenina, Locke'a)
- odrzucające (te same, ale w innym okresie historycznym)
- kreślące wizje przyszłego porządku państwa (również doktryna Lenina)
- od stosunku obywateli do doktryn zależy w jakim stanie jest władza publiczna
- gdy państwo nie będzie w stanie zastosować przymusu, to nie będzie miało możliwości wyegzekwowania np. podatków,
jeśli obywatele ich nie akceptują
Tak długo, jak konstytucja nie jest zagrożona, tak długo państwo ma obowiązek szanować alternatywne doktryny.
Klasyfikacja doktryn Wg kryterium chronologicznego
1.. starożytne (Arystoteles)
2. średniowieczne (św. Tomasz z Akwinu)
3. nowożytne (Locke)
4. współczesne (G. Gentile, J. Ross)
Wg charakteru zachodzących zmian społecznych czy politycznych,
- rewolucyjne - gdy autor doktryny zakłada, że jedyną drogą do zmian politycznych czy społecznych jest rewolucja )-
gwałtowna, radykalna zmiana, przy użyciu siły, przemocy
- np. doktryna Lenina,
- konserwatywne- zmiana w życiu społecznym czy politycznym jest pożądana, ale nie może ona mieć charakteru
rewolucyjnego tylko ewolucyjny, zapewniać ma ciągłość, harmonię, bo rewolucja kładzie kres poprzednim normom


(…)

… kładzie kres poprzednim normom
- np. Edmund Burke - reakcja na doświadczenie Rewolucji Francuskiej
- reakcyjne- stanowią intelektualną reakcję na rewolucyjne zmiany. Cały wysiłek dążyć będzie do przywrócenia stanu
przedrewolucyjnego
np. Joseph Demestre
- normatywne - wskazują na system prawa, nie koncentrują się jak wyglądają w nowej rzeczywistości, w formie postulatów
- np. Platon
- empiryczne - autorzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz