Historia doktryn politycznych- Wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia doktryn politycznych- Wykład. - strona 1

Fragment notatki:

2-stronicowa notatka w formacie docx. Tematem wykładu jest historia doktryn politycznych. W treści notatki można znaleźć następujące zagadnienia: geneza polityki, idea polityczna, ideologie polityczne, de Tracy, Napoleon I, Karol Marks, Fryderyk Engels, liberalizm, kapitaliści, socjalizm naukowy, Lenin, ideologia walki klasowej, Antonio Gramsci, wpływ ideologii na instytucje polityczne, materializm, Herbert Marcuse, liberałowie, Karl Popper, faszyzm, komunizm, konserwatyzm, Francis Fukuyama, doktryny ideologiczno-prawne, funkcje doktryn politycznych, Utopia ? Tomasz Morus, integracja postaw społecznych, filozofia społeczna.

Historia doktryn polityczno-prawnych
Polityka - sprawy państwowe (politike z j. greckiego)
Polityka - wykorzystywanie władzy państwowej przez określone siły społeczne dla realizacji ich celów
Idea polityczna - pojedyncze istoty przewodnie treści określonych ideologii, filozofii, teorii i programów politycznych. Pomagają odróżnić to co jest istotne, typowe dla danej ideologii
Ideologie polityczne - uporządkowane zespoły idei politycznych, które odzwierciedlają świadomość polityczną (poglądy, wierzenia, przekonania) określonej grupy społecznej zarówno w zakresie opisu rzeczywistości społecznej jak i podstawowych kierunków jej zmian
Powstały w XVIII wieku. Stworzył je de Tracy - według niego ideologia to nauka o ideach. Zwolennik racjonalizmu. Można je poznać, zrozumieć. Nauka ścisła
Napoleon I zastosował pojęcie ideologia, nadał mu negatywne znaczenie. Użył go, by określić poglądy grupy filozofów, którzy byli w opozycji do niego, i którzy zwalczali jego cezarystyczne zapędy.
Według niego wysuwali nierealne żądania - ideologia
Marks, Engels - utrwalili pojęcie ideologii - „ideologia niemiecka” doktryna jest przykładem fałszywej świadomości, fałszywa rzeczywistość. Tworzą ją klasy rządzące, np. liberalizm - kapitaliści. By uzasadnić na gruncie intelektualnym czy mamy więcej, a ploretaria mają mniej. Ich poglądy - socjalizm naukowy
Lenin - nadał pozytywne znaczenie. Każda grupa społeczna ma swoje poglądy i te poglądy to ideologia, dlatego nazwał socjalizm ideologią walki klasowej
Antonio Gramsci - marksista włoski. Hegemonia - ideologia kształtuje instytucje polityczne. Kapitalistyczny system klasowy nie jest podtrzymywany tylko przez nierówny podział ekonomiczny i polityczny, ale również przez hegemonię burżuazyjnych idei i teorii
Materializm - warunki materialne kształtują nadbudowę, od nich zależy jakie ludzie mają poglądy
Herbert Marcuse - myśliciel lewicy, lata 60. XX wieku. Społeczeństwo przemysłowe wytworzyło ideologie, która ma charakter totalitarny. Klasa rządząca jest w stanie naruszać za pomocą ideologii władzę (środki masowego przekazu)
Liberałowie
Ideologia - lata 50/60. XX wieku
Karl Poppera i Hanna Arent - stosowali je w sposób ograniczony. Dla nich ideologami był faszyzm i komunizm. Zamknięte systemy myślowe, które przypominają sobie monopol naprawdę o świecie. Ideologia to też świeckie religie. Przeciwstawiali im politykę, która jest charakterystyczna dla społeczeństw otwartych, liberalnych. Liberalizm nie był dla nich ideologią
Konserwatyści - ideologia to faszyzm, komunizm, liberalizm, socjalizm, a konserwatyzm to tylko skłonność
50/60. XX wiek. Idea końca ideologii - Daniel Bell. Koniec czasu wielkich ideologii po II wojnie światowej. Podstawą społeczeństwa jest demokracja - doszedł do pewnego konsensusu


(…)

…. Nieodzwierciedlaną rzeczywistości. Wytwory myśli człowieka. Pogląd danego filozofa - to nie jest nauka o faktach. Nowe idee są zwiastunem nadchodzących zmian
Funkcje doktryn politycznych:
Funkcja tłumaczenia zjawisk życia państwowego - sprowadza się do poszukiwania granicy powstania
Funkcja krytyki państwa, ustroju lub podejmowanych decyzji politycznych. Najbardziej krytyczną definicją przedstawili anarchiści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz