Współczesne doktryny polityczno-prawne

note /search

Arystoteles - uczeń Platona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2926

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Arystoteles Arystoteles (384-322 p.n.e.) - był „niewiernym uczniem” Platona. Odcinał się od wyłącznie racjonalnego, pozbawionego empiryzmu poznawania. Tak jak filozofia Platona miała przełożenie na jego myślenie o państwie, tak filozofia Arystotelesa równi...

Platon - Państwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 4508

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Platon (427-347 p.n.e.) - nie miał szans na karierę polityczną w Atenach i zajął się filozofią. Zastanawiał się nad poznaniem prawdy. • Platon twierdził, że nie możemy poznać bytu (tego, co jest) oglądając rzeczy i przedmioty (empirycznie). Jego zdaniem ś...

Wprowadzenie do doktryn

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1967

Zmierczak. Notatka składa się z 1 strony. Doktryny - poglądy na temat społeczeństwa, jego organizacji, państwa oraz prawa. Sformułowanie „pogląd” jest dosyć niejasny, stąd można to zrównać z historią myśli polityczno-prawnej. Termin doktryna oznacza zwarty i całościowy pogląd na temat funkcjonow...

Wstęp do antyku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3185

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Wybór myślicieli. Należy przedstawić to, co najważniejsze w myśli polityczno-prawnej - najbardziej oddziałujące na Europę. Należy zaznaczyć, że wykład ogranicza się do kultury śródziemnomorskiej, Europy, w mniejszym stopniu kultury anglosaskiej. Doktryna e...

Jean Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2142

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Jean Bodin Epoka - odrodzenie Urodzony: 1530 w Angers; Zmarł: 1596 w Lyonie Główne dzieła: - Les Six livres de la République - „Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej” (1576) - Colloquium heptaplomeres de ...

św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4102

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Augustyn z Hippony Epoka - starożytność Urodzony: 354 w Tagaście; Zmarł: 430 w Hipponie Główne dzieła: - De civitate Dei - „O państwie bożym” (413-426) Jego filozofia była filozofią katastrofizmu ; była ona przeniknięta głębokim pesymizmem; większość l...

Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2814

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Absolutyzm klasyczny Doktryna absolutyzmu monarchy(„absolutyzm klasyczny”) : historyczne przesłanki : w XVII wieku absolutyzm był najczęstszą formą ustroju państw europejskich („złoty wiek ...

Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3409

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Cezaropapizm cezaropapizm : to bizantyjska doktryna imperialna, która miała zapewnić jedność i potęgę państwa; doktryna ta łączyła tradycje rzymskie z elementami chrześcijańskimi, wpływy hellenistyczne z wątkami orientalnymi. Ideologia ta stanowiła wschodn...

Hobbes

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4123

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Hobbes i jego koncepcja umowy społecznej Thomas Hobbes : (1588-1679), filozof, teoretyk polityki, autor wielu traktatów m.in. „Lewiatana”. Był prześladowany przez zwolenników republiki - schronił się we Francji, gdzie poznał „nowe” nauki badawcze (racjonal...

Hugo Grocjusz i William Ockham

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2219

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Hugo Grocjusz Epoka - wiek XVII Urodzony: 1583 w Delft; Zmarł: 1645 w Rostocku Główne dzieła: - Marie liberum - „Wolność mórz” (1609) - De iure belli et pacis - „O prawie wojny i pokoju” (1625) - De ...