Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks - strona 1 Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks - strona 2 Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron.
Absolutyzm klasyczny Doktryna absolutyzmu monarchy(„absolutyzm klasyczny”) :
historyczne przesłanki :
w XVII wieku absolutyzm był najczęstszą formą ustroju państw europejskich („złoty wiek absolutyzmu”)
absolutyzm był ostatnią formą państwa feudalnego (wiązał się z rozwojem form kapitalistycznych)
gwarantował spokój wewnętrzny, wprowadzał ogólny porządek (społeczny, gospodarczy, prawny)
absolutyzm był syntezą ostrych konfliktów społecznych między szlachtą a arystokracją oraz między szlachtą a duchowieństwem
jego sukces wiązał się z postępem świadomości narodowej
absolutyzm monarchy w dobie zamętu i anarchii symbolizował pokój i bezpieczeństwo
klasyczny absolutyzm francuski :
absolutyzm francuski był wzorcem do „naśladowania” przez wielu europejskich monarchów
twórcami tej doktryny byli najczęściej współpracownicy monarchy (Richelieu, Bosseut), jak i sami królowie (Ludwik XIV) Bosseut: -był myślicielem starego typu. Napisał „Polityka z Pisma Świętego wyprowadzona”, napisana w formie katechizmu. Uzasadnia tam władzę odwołując się do Biblii.
-Władca nie musi się nikomu tłumaczyć oprócz Boga. Jest ABSOLUTNY.
-Zamach na głowę to wystąpienie przeciwko Bogu.
doktryna klasycznego absolutyzmu nawiązywała do tradycji Bizancjum Ludwik XIV: -W „Rozważaniach nad rzemiosłem królewskim”- władza jest obowiązkiem danym przez Boga.
główne postulaty zwolenników absolutyzmu :
niczym nieograniczona władza dla monarchy
byli zaciekłymi wrogami zgromadzeń przedstawicielskich
stworzyli nowożytny ideał despoty
inaczej niż w odrodzeniu uzasadniali doktrynalne podstawy absolutyzmu (obok argumentów religijnych pojawiły się również treści racjonalistyczne i laickie)
głosili boski charakter następstwa tronu
król jest symbolem rozumu - wszelkiej mądrości, jest odpowiedzialny jedynie przed Bogiem
potępiali wszelkie przejawy buntu poddanych
głosili, że król jest „identyczny” z państwem, a celem państwa jest m.in. szczęście poddanych
król jest prawodawcą, ale sam stoi ponad prawem
jednostka pozbawiona jest wszelkich praw, jeżeli wejdzie w kolizję z władcą i wolą monarchy Cztery artykuły gallikańskie (uchwalone pod naciskiem Ludwika XIV): -hierarchia Kościelna pozostaje w ścisłych więzach z władzą Francji, wpływ Watykanu jest ograniczony
-nie wolno papieżowi potępiać monarchów (tylko sobór może to zrobić)
-król wybiera biskupów.
-stan ten trwał do końca rewolucji

(…)

… Stewart- władzę porównał do władzy praojca Abrahama- władza królewska na ziemi jest równa bożej.
-królowie są wręcz przez stwórcę nazywani „bogami”.
-władza królewska obejmuje prawo życia i śmierci.
-Robert Filmer- w dziele „Patriarcha”: uważał że wszyscy królowie wywodzą się od Adama i patriarchów.
Reformacja - Marcin Luter
1517 r. wystąpił przeciw sprzedaży odpustów - rozpoczynając tym samym reformację…
… posłuszeństwo poddanych wobec władcy, nawet najbardziej okrutnego
człowiek i tak nie ma wpływu na swoje zbawienie.
Dualizm duszy i ciała: nie da się kontrolować myśli wiernych i poddanych. Można więc oceniać władzę, ale tylko w swoim sumieniu.
„czyj kraj tego religia”
koncepcja Lutra wzmacniała niemiecki lojalizm wobec władzy państwowej, jednakże była ona przeszkodą zjednoczenia Niemiec
Materializm historyczny…
… uspołecznionej własności dóbr produkcyjnych (tak zmiana, zdaniem Marksa i Engelsa, prowadzi bezpośrednio do zmian w siłach wytwórczych - te zaś uzależnione są od zmian narzędzi pracy)
uważano, że konflikt między nowymi siłami wytwórczymi a przestarzałymi stosunkami produkcji stanowi ekonomiczne podłoże rewolucji społecznych (stąd w nauce o społeczeństwie niezbędne jest zbadanie rządzących w nim praw
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz