Współczesne doktryny polityczno-prawne - strona 2

note /search

Machiavelli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2961

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Machiavelli i jego teoria władzy Machiavelli(pierwszy socjolog) : Niccolo Machiavelli : (1469-1529) największy teoretyk państwa w epoce odrodzenia, jego dzieła zawierają cały dorobek myśli renesansowej - ...

Marsyliusz i Locke

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1904

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Marsyliusz z Padwy poglądy Marsyliusza z Padwy : sceptyczny i radykalny w kwestiach religii był antyindywidualistą (dążenia i interesy jednostki nie mogą być sprzeczne z dążeniami i interesami ...

Marsyliusz z Padwy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2051

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Marsyliusz z Padwy Epoka - średniowieczny prerenesans Urodzony: około 1275 w Padwie; Zmarł: 1343 w Monachium Główne dzieła: - Defensor pacis - „Obrońca pokoju” (1324) - Defensor minor - „Obrońca mniejszy” (1342) Myśliciel pozostający pod wpływem idei ...

Niemiecka szkoła historyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3192

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Niemiecka szkoła historyczna Szkoła historyczna w prawoznawstwie : ogólna charakterystyka : idea romantyzmu została przeniesiona na grunt prawoznawstwa przez niemiecką szkołę historyczną szkoła ta w pierwszej połowie XIX wieku uzyskała dominującą pozycję...

Polskie odrodzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Myśl polityczna polskiego Odrodzenia Myśl odrodzenia w Polsce(początki złotej wolności szlacheckiej) : -polska myśl polityczna była znana w całej Europie -ukształtowała się już monarchia stanowa -ukształtowała się też świadomość narodowa ideologia wzmo...

Rousseau i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Treść i konsekwencje umowy społecznej J.J.Rousseau Jean Jaeques Rousseau - Jan Jakub Russo : (1712-1778), syn zegarmistrza z Genewy, biedny przez całe życie, nigdy nie zaznał stabilizacji, swoimi licznymi dziełami wywoływał skandale (np m.in. odrzucał hist...

Sofiści, Arystoteles, Platon

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1610

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Sofiści i ich poglądy na państwo i prawo Sofiści stworzyli szkołę o silnym podkładzie w tradycyjnej filozofii (głównie w oparciu o filozofię Jończyków). Nie udzielali oni jednoznacznych odpowiedzi na pyta...

Stoicy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Poglądy na państwo i prawo stoików Stoicyzm uchodził za oficjalną filozofię hellenistyczną, pojawił się na przełomie IV i III w. p.n.e., a przetrwał do IV-V w. n.e. Sukces stoicyzmu tkwił w racjonalistyc...

Złota wolność szlachecka, Hugo Grocjusz

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Ideologia złotej wolności szlacheckiej Ideologia złotej wolności w Polsce: : magnackie koterie : Wiek XVII nie był dla Rzeczypospolitej wiekiem pomyślnym, nie powiodła się realizacja wszystkich tendencji reformatorskich doby odrodzenia. Pojawił się, nie ...

Współczesne doktryny i ideologie polityczne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3787

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: doktryna a ideologia, tradycyjna typologia doktryn politycznych, lewica, prawica i centrum. WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY I IDEOLOGIE POLITYCZNE DOKTRYNY, IDEOLOGIE A PROGRAMY POLITYCZNE. TYPY DOKTRYN ...