Rousseau i Bodin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rousseau i Bodin - strona 1 Rousseau i Bodin - strona 2 Rousseau i Bodin - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron.
Treść i konsekwencje umowy społecznej J.J.Rousseau Jean Jaeques Rousseau - Jan Jakub Russo : (1712-1778), syn zegarmistrza z Genewy, biedny przez całe życie, nigdy nie zaznał stabilizacji, swoimi licznymi dziełami wywoływał skandale (np m.in. odrzucał historycyzm). Najważniejsze jego dzieła to: „Umowa społeczna”, „Uwagi o rządzie polskim”, „Ekonomia polityczna”.
poglądy Rousseau :
etapy rozwoju ludzkości :
badał on człowieka natury, nie spaczonego przez cywilizację (pragnął uchwycić ogólny kierunek rozwoju historii ludzkości)
twierdził, że człowiek pierwotny nie czuł potrzeby życia społecznego (nie miał zbyt wygórowanych ambicji), nie znał pychy, a więc i konfliktów
stan natury był stanem pokoju i harmonii
zdaniem Rousseau katastrofy naturalne zmusiły człowieka pierwotnego do budowy pierwszych prymitywnych organizmów społecznych
pojawienie się rodziny, jego zdaniem, spowodowało pojawienie się u człowieka pierwotnego nowych namiętności, wcześniej mu nieznanych (np. miłość, próżność, zawiść)
Rousseau twierdził, że rozwój (ewolucja) człowieka prowadzi niechybnie do nieszczęścia - człowiek zaczyna być amatorem wygody
pojawienie się własności prywatnej doprowadziło do wyodrębnienia się biednych i bogatych (to z kolei prowadziło do różnych konfliktów na tym tle)
Rousseau twierdził, że własność i jej „płody” przyczyniły się do powstania państwa (społeczności politycznej)
państwo było rezultatem umowy społecznej, która miała zabezpieczyć biednych przed uciskiem, a bogatych powściągać w ambicjach (rychło okazało się, pisał Rousseau, że bogaci oszukali biednych - umowa społeczna usankcjonowała rządy despotyczne oraz wydatnie pogłębiła nierówności w społeczeństwie)
despotyzm był niewątpliwie gorszy od stanu naturalnego, jednakże odwrót od tego stanu rzeczy był już niemożliwy (rozwój cywilizacji jest nieodwracalny)
Rousseau miał poczucie, że jego wizja rozwoju ludzkości może nie być do końca prawdziwa
natomiast był pewny co do wzorca umowy społecznej, którą zaprezentował:
umowa powinna być zgodna z ludzkim poczuciem sprawiedliwości
musi być ona podstawą prawdziwej wolności (krytykował Grocjusza i Hobbesa za tezy jakoby umowa społeczna oddawała lud w niewolę)
umowa powinna przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom (w przeciwnym razie będzie ona sprzeczna z naturą)
istotą umowy jest wolność wszystkich ludzi, jako podstawa wszelkiej wolności
widać zatem, że Rousseau był zwolennikiem egalitaryzmu
państwo, jego zdaniem, nie jest złe, jeżeli realizuje podstawowe założenia umowy społecznej


(…)

… egalitaryzmu
państwo, jego zdaniem, nie jest złe, jeżeli realizuje podstawowe założenia umowy społecznej
zwierzchnictwo ludu:
Rousseau nie był prekursorem idei suwerenności władzy ludu (był nim Marsyliusz z Padwy), podkreślił on jedynie, że jej cechą jest niezbywalność
zwierzchnictwo ludu to wykonywanie woli powszechnej (wola ta zależy od zachowania wolności)
twierdził, że suwerenności nie można oddać…
…) - bez niej nie może istnieć żadne społeczeństwo
popierał głosowania większością („zdanie większości jest wolą wszystkich”)
był przeciwnikiem partii politycznych („fałszują wolę ludu”)
suwerenność ludu oznacza również wyłączność prawodawczą (ustawy tworzy lud i je respektuje)
Rousseau podzielał różne formy rządów (monarchiczne, arystokratyczne, demokratyczne), nad którymi kontrolę sprawowałby suwerenny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz