Marsyliusz i Locke

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marsyliusz i Locke - strona 1 Marsyliusz i Locke - strona 2 Marsyliusz i Locke - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron.
Marsyliusz z Padwy poglądy Marsyliusza z Padwy : sceptyczny i radykalny w kwestiach religii był antyindywidualistą (dążenia i interesy jednostki nie mogą być sprzeczne z dążeniami i interesami zbiorowości) państwo, jego zdaniem, ma akcentować bardziej wartości ekonomiczne i społeczne, aniżeli moralne (podobnie traktował państwo jak Occam) jego teoria państwa jest zbliżona do koncepcji nowożytnej: ~ państwo jest płodem ludzkiej woli ~ państwo to stróż bezpieczeństwa i pokoju ~ podstawową treścią państwa jest władza - rząd, który musi być monopolityczny, działający jednak w granicach prawa, pochodzącego od ludu ~ lud jest prawodawcą (suwerenność) - Marsyliusz był prekursorem nowożytnej demokracji, uważał, że ludzie chętniej przestrzegają praw, które sami stworzyli, lud lepiej niż jednostka rozpoznaje swoje dobro i bardziej je pragnie ~ opowiadał się za głosowaniem większością głosił rozdział państwa i Kościoła (Kościół i państwo nie są równorzędnymi partnerami) głosił dobrowolność wstępowania do Kościoła (wspólnota wiernych) Kościół miał być podporządkowany państwu (etatyzacja Kościoła) Umowa społeczna wg J.Locke`a: przyczyny, akt zawarcia i konsekwencje umowy społecznej John Locke : (1632-1704), wybitny filozof, pisarz polityczny, autor licznych dzieł („List o tolerancji”, „Dwa traktaty o rządzie”), uznawany za „klasycznego wykładowcę liberalizmu politycznego”.
poglądy Locke'a :
stan natury. Prawo natury :
empiryzm, racjonalizm i utylitaryzm - to jego podstawowe „narzędzia” badawcze rzeczywistości
uważał, że władzę królewską określa umowa z obywatelami, jako wyraz regulacji prawnonaturalnej
podobnie, jak Hobbes, analizował przedpaństwowy stan naturalny (jednakże jego obraz był inny niż u Hobbesa - Locke twierdził, że nie był to okres wojny, nędzy i strachu, lecz przeciwnie epoka ludzkiej szczęśliwości, gdzie wszyscy byli wolni i równi)
polemizuje z „władzą od Boga” mimo wiary w Boga (w końcu kurwa ktoś)
Locke uważał, że ludzie w stanie natury nie byli jeszcze zdemoralizowani; pierwotny człowiek był istotą rozumną i chętnie podporządkowywał się prawu natury (prawo natury jest integralnie związane z naturą człowieka, a prawo to otrzymał w postaci praw podmiotowych) przyrodzone prawa człowieka, wg Locke'a, to :
prawo do życia
prawo do zachowania swej własności
prawo do wolności
prawo do obrony przed krzywdą innych


(…)

… jest przedłużeniem „ja”- przypowieść o śliwkach (jak nie znasz to chuj)
teoria umowy społecznej:
Locke miał zupełnie inny pogląd na umowę społeczną niż Hobbes
u Locke'a umowa społeczna składała się z dwóch aktów:
najpierw umawiają się jednostki, powołując społeczeństwo
a następnie dochodzi do umowy między społeczeństwem a władzą, co w konsekwencji doprowadza do powstania państwa
zerwanie umowy z władzą nie niweczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz