Sofiści, Arystoteles, Platon

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sofiści, Arystoteles, Platon - strona 1 Sofiści, Arystoteles, Platon - strona 2 Sofiści, Arystoteles, Platon - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron.
Sofiści i ich poglądy na państwo i prawo Sofiści stworzyli szkołę o silnym podkładzie w tradycyjnej filozofii (głównie w oparciu o filozofię Jończyków). Nie udzielali oni jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, jaka forma rządów jest dobra, a jaka zła. Sofiści dokonali ogromnego dzieła zlaicyzowania podstawowych pojęć politycznych. Wg nich państwo nie jest tworem sił pozaziemskich, powstało ono z woli ludzi, jego zadania są doczesne (argumenty ze sfery sakralnej zastąpili postawą nacechowaną racjonalizmem i sceptycyzmem). Sofiści łamali wszelkie bariery i stereotypy, nauczali i wychowywali swoich współobywateli (brali za to pieniądze), m.in. główny akcent kładli na retorykę, sztukę przemawiania i przekonywania (swoisty rodzaj „public relations”). Do najwybitniejszych sofistów należeli: Protagoras z Abdery, Grogiasz, Antyfon, Hipiasz i inni. Protagoras - ojciec sofistów, był twórcą relatywizmu społecznego (wartości społeczne są wspólnym dobrem ludzi; to porozumienie ludzi, a nie natura decyduje o biegu rzeczy). Relatywizm sofistów miał podstawowe znaczenie dla wysokiej oceny instytucji społecznych i politycznych (podważał tezę o niezmienności natury ludzkiej, prowadził do przekonania, że konwencje społeczne, które ludzi wiążą, są zależne od okoliczności miejsca i czasu). Relatywizm oznaczał jednak niekiedy formuły skrajne, okazjonalistyczne (zachowanie dobre i złe miało być uwarunkowane od konkretnych okoliczności). Sofiści wnieśli również pionierski wkład do ideologii prawa natury, przenosząc ją z nauk przyrodniczych na grunt nauk o społeczeństwie (człowiek wg nich poddany jest dwom prawom - państwowemu i natury).
Platon - państwo i prawo Platon : (427-347) był najwybitniejszym idealistą antyku, pochodził z arystokratycznej rodziny, był konserwatystą. Uważał, że ewolucja państwa zmierza ku złemu, że formy rządów ulegają degeneracji.
poglądy Platona :
rządzący muszą zająć się poważnie filozofią
sama mądrość nie wystarcza do połączenia filozofii z polityką - potrzeba do tego siły
Platon jest „ojcem” idealizmu obiektywnego
uważał, że istnieją dwa światy: świat idei i świat odbijający tę ideę (pierwszy jest idealny, a drugi mniej)
jedynie mędrzec może przeniknąć tajemnice świata idei, który jest absolutny; jego prawa są niezmienne i trwałe, są oparte na zasadach hierarchii
jedynie doskonały rządca-filozof ma możliwość powstrzymania procesu degenerowania się ustroju
państwo stworzył człowiek, ale naczelną zasadą realnych tworów państwowych wcale nie jest rozum - istotą ich jest albo odwaga (tak w timokracji), albo chciwość (tak w oligarchii), albo anarchia (tak w demokracji), albo wreszcie strach (tak w tyranii)


(…)

Aleksandra Macedońskiego. Nie miał praw politycznych w Atenach. Napisał „Politykę”.
poglądy Arystotelesa:
wypracował nową metodę badawczą (doświadczenie empiryczne ważniejsze od apriorycznych założeń)
Podział na materię i formę.
Wyznaczał sposób myślenia teleologiczny - wszystko ma jakiś sens.
na gruncie nauki o państwie odrzucił platoński obraz idealnej polis, dobrej na wszystkie okoliczności
państwo…
… pierwszym klasom (filozofom i wojownikom - mądrość i siła)
podstawowe wartości to: honor, męstwo, cnota
platoński system wychowawczy przyszłych rządców:
~ 17-20 lat: pobieranie nauki wychowania fizycznego
~ 20-30 lat: mniej zdolni adepci kierowani są do służby wojskowej, mądrzejsi natomiast na dziesięcioletnie studia ogólne
~ 30 lat: elita podejmuje studia filozoficzne
~ 35-50 lat: aktywność polityczna i zdobywanie życiowego doświadczenia
~ 50 lat: sprawowanie najwyższej władzy państwowej
cechą charakterystyczną idei platońskiej był solidaryzm elity, połączony z „komunizmem”
u schyłku swego życia Platon dostrzegł, ze jego wizja to utopia, toteż zweryfikował nieco swoje poglądy (w „nowej” wersji państwa rządzą wielcy właściciele ziemscy) - w rzeczywistości była to porażka jego wcześniejszej koncepcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz