Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante - strona 1 Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante - strona 2 Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron.
Cezaropapizm cezaropapizm : to bizantyjska doktryna imperialna, która miała zapewnić jedność i potęgę państwa; doktryna ta łączyła tradycje rzymskie z elementami chrześcijańskimi, wpływy hellenistyczne z wątkami orientalnymi. Ideologia ta stanowiła wschodnioeuropejską odmianę procesów etatyzacyjnych chrześcijaństwa w epoce kształtowania się feudalnej gospodarki i feudalnych struktur politycznych (Bizancjum jako pierwsze rozwinęło w praktyce polityczne treści i polityczne funkcje religii chrześcijańskiej).
cechy charakterystyczne struktur politycznych Bizancjum :
kompetencje polityczne cesarza: władca absolutny, źródło prawa, najwyższy sędzia, wykonawca swego prawa, naczelny dowódca. Był bożym namiestnikiem (władca chrześcijański) - zastępcą Boga do spraw doczesnych (wiele było z symboliki zaczerpniętej z pogańskiej tradycji St. Wsch., np. obowiązek adoracji cesarza w pozycji leżącej, insygnia władzy - orzeł, kula ziemska, aureola).
kompetencje religijne cesarza: był głową kościoła (wspólnotę chrześcijan utożsamiano ze wspólnotą państwową, a sprzyjała temu doktryna bożego namiestnictwa)
w Bizancjum nie utrwalono zasady dziedziczności tronu (wyraźna tama dla cesarskiego absolutyzmu) - występowała elekcja
Uniwersalizm papieski i jego uzasadnienie w średniowieczu Papalizm(uniwersalizm papieski) :
Jest to doktryna głosząca uniwersalną - ogólnoświatową (duchową i świecką) suwerenność papieża, nasiliła się szczególnie w XI wieku (spór gregoriański - „Dictatus papae”).
poglądy Grzegorza VII :
państwo to twór z istoty swej zły
władza państwowa zrodziła się z podstępu szatana, z pychy i żądzy władzy
państwo ma jedynie rację bytu, gdy realizuje postulaty sprawiedliwości bożej (na czele takiego państwa, zdaniem Grzegorza VII, winien zasiadać papież - namiestnik Boga na Ziemi, jedyny władca uniwersalny, głowa wszystkich panujących)
Grzegorz zrywał z monarchów aureolę świętości
papież jest nieomylny
koncepcja wypraw krzyżowych :
pojawiła się na przełomie w XI i XII wieku
wyprawy krzyżowe miały umacniać pozycję polityczną Kościoła katolickiego (utworzenie Państwa Jerozolimskiego), a osłabić pozycję Kościoła wschodniego
idea krzyżowa była świadectwem potęgi papiestwa (sukces doktryny politycznej kościoła)
rozkwit teorii papalizmu w XIII wieku :
wiek XIII zakończył dzieło centralizacji kościoła (aparat kurialny troszczący się o prawidłowe funkcjonowanie duchowieństwa w poszczególnych państwach)
wzrost potęgi materialnej papiestwa (np. annaty, daniny, świętopietrze)


(…)

… (była to sfabrykowana teoria, wg której Konstantyn Wielki przekazał papieżowi władzę nad Rzymem)
teoria papieża jako reprezentanta ludu rzymskiego (papież szafarzem godności cesarskiej)
hierokracja: jest to nurt, wg którego papież mógł ingerować we władzę świecką, w każdym przypadku
prawo kanoniczne: jest to ogromny zbiór norm, złożonych z materiału biblijnego, patrystyki (nauki ojców kościoła), ustawodawstwa…
… potęgi materialnej papiestwa (np. annaty, daniny, świętopietrze)
papiestwo (kościół) stało się nieporównywalną potęgą polityczną (korzystne rozstrzygnięcie na rzecz papiestwa sporu o inwestyturę - Innocenty III)
konstrukcje wspierające papalizm:
teoria jedności świata (świat zbudowany na podobieństwo organizmu człowieczego)
teoria kościoła-duszy i władzy świeckiej-ciała (hierarchia bytów)
teoria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz