św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu - strona 1 św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu - strona 2 św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu - strona 3

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron.
Augustyn z Hippony Epoka - starożytność
Urodzony: 354 w Tagaście; Zmarł: 430 w Hipponie
Główne dzieła:
- De civitate Dei - „O państwie bożym” (413-426)
Jego filozofia była filozofią katastrofizmu ; była ona przeniknięta głębokim pesymizmem; większość ludzi jest zła i zepsuta, ludzie walczą ze sobą, uciskają się wzajemnie; państwo istnieje jako efekt pierworodnego grzechu , jednak z woli Boga; gdyby nie pierwszy upadek ludzi, nie byłoby państwa
Całe dzieje ludzkości są dziejami walki państwa Boga (civitate Dei) z państwem szatana (civitate diaboli); wszelkie królestwa ziemskie są tymczasowe i przemijające, tylko państwo niebiańskie jest wieczne i zwycięskie
Niebo, czyli państwo Boga, jest prawdziwą ojczyzną ludzi; są oni tylko przechodniami w rzeczywistości materialnej; Augustyn jest bardzo sceptyczny odnośnie ciała, uważa je za więzienie duszy ; państwo ziemskie nie może więc w żaden sposób zmienić ludzi, może za to zewnętrznie ograniczyć ich zło i jako takie jest zasadne
Państwo może stworzyć warunki rozwoju i ochrony dobrego obyczaju, ale może też być narzędziem w ręku Boga, by ukarać grzesznych; zasadą jest poddanie się i współpraca z władzą; jeśli to ostatnie jest niemożliwe, jedyną drogą jest męczeństwo; ludzie mają prawo tylko do biernego oporu, gdy normy państwa ziemskiego naruszają normy niebiańskie Cogite intrare - doktryna Augustyna, zgodnie z którą państwo powinno mitygować heretyków, pełnić rolę bicza bożego , karać ich śmiercią i prześladowaniem
Tomasz z Akwinu podstawowe założenia tomizmu. Wiara a nauka :
W sytuacji wzrastającej popularności awerroizmu, Kościół został niejako zmuszony do rewizji elementów tradycyjnej doktryny, które pozostawały w rażącej sprzeczności z postępem wiedzy teoretycznej i empirycznej. Twórcą nowej syntezy, opartej na arystotelesowskich założeniach, był Tomasz z Akwinu (1225-1274), dominikanin, z pochodzenia arystokrata.
poglądy Tomasza z Akwinu :
rozumiał konieczność złagodzenia katolickiej tezy o nadrzędności papiestwa nad władzą świecką (podstawą papiestwa muszą być tezy elastyczne, dostosowane do realnej rzeczywistości)
jego tezy (pomimo mistycyzmu i scholastycznej powłoki) charakteryzowały się dużym realizmem w wyciąganiu wniosków z analizy rzeczywistości Dowody na istnienie Boga: dowód istnienia ruchu(ktoś musiał wprawić wszystko w ruch), przypadkowości rzeczy(zdarzenia są przypadkowe, musi istnieć jakiś byt konieczny),niedoskonałości rzeczy(coś musi być doskonałe),celowość przyrody(wszystko ma swój sens więc istnieje Bóg . Stworzenie świata było aktem woli, nie

(…)

… której możliwa będzie walka z heretykami (inkwizycja)
Prawo:1. Lex aeterna-prawo wieczne, którego człek nie ogarnie.
2.Lex naturalis-częśc prawa wiecznego, którą człek ogarnia
3.lex humana-prawo stanowione, nie może być inne niż naturalne
4.lex divinia-prawo kościelne na podstawie którego Kościół jest autorytetem moralnym.
idea tomistyczna sprawiedliwość „wtłaczała” w karby moralności chrześcijańskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz