Chrześcijańska filozofia polityczna-opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chrześcijańska filozofia polityczna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA POLITYCZNA
Św. Augustyn (odwołanie do Platona)
Św. Tomasz z Akwinu( odwołanie do Arystotelesa)
Chrześcijaństwo nie wykształciło ideału teokracji
Odrzucenie walki politycznej
Państwo częścią Bożego porządku: władza od Boga
Gdy państwo przekracza swoje kompetencje-dzielo szatana.
Św.Augustyn
Państwo Boże” 22 księgi
Państwa Bożego nie należy utożsamiać z Kościołem, a ziemskiego z żadnym innym istniejącym państwem; Państwo Boże jest założone przez Boga w akcie stwórczym; Państwo ziemskie to bunt przeciwko Bogu, nie jest wspólnotą; człowiek rodzi się w państwie ziemskim (grzech pierworodny), po chrzcie staje się członkiem państwa Bożego.
Święta wojna jest nieuzasadniona
Na sadzie ostatecznym nastąpi podział na obywateli państwa ziemskiego i Bożego
Prawo wieczne: pochodzi od Boga
Prawo doczesne: niedoskonale odwzorowanie prawa wiecznego na użytek rzeczywistości
Państwo Boże Św. Augustyna było próbą odrzucenia krytyki chrześcijaństwa i krytyka pogaństwa.
Św. Tomasz z Akwinu
Władza duchowa nad świecką
Kościół nie jest super państwem
Kościół nie zastępuje władzy świeckiej
Teokracja jest niemożliwa
Król uosabia jedność, dba o bezpieczeństwo
Idea prawa naturalnego ma wpływ na stosunki polityczne, nakazuje rządzić w imię dobra wspólnego
Wojna sprawiedliwa (w obronie słabszych)
Obowiązkiem chrześcijanina jest angażowanie się w życie polityczne
Tyrania jest zła
Prawo własności: nie jest normą nadrzędną, człowiek powinien posiadać tylko to, co jest mu niezbędne
Biedny może okraść bogatego
Wojna możliwa jest tylko wtedy, gdy trzeba dochodzić sprawiedliwości, musi być do niej słuszna intencja, przyczyna musi być ważna, traktować jako środek ostateczny i musi istnieć szansa powodzenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz