Myśl społeczna i polityczna św. Tomasza z Akwinu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl społeczna i polityczna św. Tomasza z Akwinu  - strona 1 Myśl społeczna i polityczna św. Tomasza z Akwinu  - strona 2

Fragment notatki:

MYŚL SPOŁECZNA I POLITYCZNA ŚW. TOMASZA Z AKWINU Awerroizm Awerroes - punkty widzenia filozofii i teologii różne, ale wnioski z nich wyprowadzane mogą być równie prawdziwe
Za Arystotelesem przyjmowano wieczność świata i rodzaju ludzkiego, nieśmiertelność duszy ludzkiej, rozdział duszy i ciała, filozofii i teologii uzasadniał rozdział władzy monarszej od kościelnej Tomasz z Akwinu Doctor angelicus, jego koncepcja filozoficzno-teologiczna do dziś podstawą nauki Kościoła Ontologia i gnoseologia Świat materialny tworzy harmonijną i zhierarchizowaną całość zintegrowaną ze sferą duchową i Bogiem
Bóg zwieńczeniem każdego zjawiska, czynnikiem esencjonalnym
Poznanie rozumowe oraz sfera wiary coraz częściej potwierdzać będą prawdy ostateczne Państwo i społeczeństwo Dzieła boże, które spełniają ważne zadanie i zasługują na szacunek - zaspokajane są naturalne potrzeby ludzkie
Bóg składa suwerenność polityczną w ręce ludu, a ten powierza ją dowolnej ustanowionej formie rządu - umowa miedzy rządzonymi a rządzącymi
Obowiązek zbrojnego przeciwstawienia się władcy gdy zrywa warunki umowy
Społeczeństwo naturalną formą artykułowania potrzeb ludzkich, opiera się na prawach natury, z której wynika hierarchiczna struktura społeczeństwa - nie należy dążyć do zmiany istniejącego ładu społecznego
Hierarchia społeczna wsparta przez koncepcję stopniowego zbliżania się poszczególnych jednostek oraz grup do Boga
Sprawiedliwość rozumiana w sposób rozdzielczy - oddać każdemu to, co mu się należy (stosownie do stanu)
Patriarchalna struktura rodziny Własność i praca Własność prywatna nie pozostaje w sprzeczności z naturą ale dobra, których ma się w nadmiarze, należą również do innych, gdy ci mogą ich potrzebować
Praca naturalną potrzebą człowieka i obowiązkiem; podział pracy; godziwe wynagrodzenie jako rezultat umowy miedzy pracownikiem a pracodawcą Prawo 4 rodzaje
Prawa wieczne - odzwierciedlenie woli Boga i jego plan wszechświata
Prawa naturalne - zaszczepione przez Boga w rozumie (pod. własność)
Prawo ludzkie - dzieło państwa, podstawa ludzkiego porządku
Odrębny rodzaj - boskie prawo objawione w Piśmie Świętym
Ius Pentium - część praw poszczególnych narodów, która jest im wspólna; ius civile - rozumne zarządzenia dla wspólnego dobra, ustanowione przez uprawniony organ zgodnie z zasadami rozumu i moralności Państwo i Kościół W trosce o dobro moralne obywateli państwo jest tylko pomocnikiem Kościoła, dlatego królowie winni być poddani i posłuszni kapłanom; zbawienie - cel wyższy; państwo zobowiązane jest do zwalczania heretyków
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz