Chrześcijańska myśl prawna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chrześcijańska myśl prawna - wykład - strona 1 Chrześcijańska myśl prawna - wykład - strona 2 Chrześcijańska myśl prawna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Chrześcijańska myśl prawna
Charakterystyka epoki
Chrześcijańska koncepcja świata opiera się na prawdzie, że człowiek został stworzony przez Boga i stanowi jego obraz i podobieństwo. Każdy człowiek został też odkupiony przez Chrystusa i podniesiony do stanu łaski po upadku grzechu pierworodnego. Chrześcijaństwo przyniosło tez nowe spojrzenie na filozofię prawa rozwijając 2 tradycje: tomistyczną /kładącą akcent na znaczeni rozumu ludzkiego/ i augustiańską /akcent na wolę człowieka osłabioną przez grzech i łaskę Boga/
Św. Augustyn /354-430/ o państwie i prawie
swą filozofię oparł na koncepcji idei Platona, utożsamiając je z rozumem Boga
filozofie prawa przyjął z filozofii stoickiej w raz z podziałem prawa na:
lex aetrena - jest nim rozum Boga lub wola Boża, która każe przestrzegać porządku przyrodzonego. To prawo będąc rozumem Boga oznacza porządek i harmonię, będąc wolą Boga - oznacza że jest nakazem
lex naturalis - to działanie prawa wiecznego w rozumie i sercu człowieka. Człowiek może je rozpoznać swym sumieniem. Prawo to zawiera element racjonalny oraz wolitywny i jest subiektywizacją obiektywnego prawa wiecznego. Człowiek posiadając rozum i wolę winien się nim kierować
lex temporalis - prawo doczesne, stanowione przez człowieka, by być sprawiedliwe musi być wyprowadzone z prawa naturalnego. Celem tego prawa jest zachowanie porządku i sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich. Skuteczność osiąga przez przymus i sankcje ze strony państwa
nauka o państwie zawarta została w De Civitate Dei - powstałe po barbarzyńskim najeździe Gotów na Rzym. Wobec buntu pogan i ich oskarżeń przeciw chrześcijanom, że przyczynili się do upadku Rzymu, Augustyn, wskazuje że prawdziwe królestwo znajduje się gdzie indziej Rzym cierpiący przemoc, sam powstał na drodze przemocy
prawdziwym państwem jest państwo Boże, które ukaże się w przyszłości, a teraz obawia się jako civitas Dei terrena. Przeciwieństwem państwa Bożego jest królestwo potępionych - civitas diaboli
jak długo człowiek żyje na ziemi tak długo obok siebie istnieją te dwa królestwa - państwo doczesne jest więc civitas permixta - ono też pochodzi od Boga, ale jego pokój i prawo mają charakter doczesny i nie są odbiciem prawdziwego pokoju i sprawiedliwości Bożej która panuje tylko w civitas caelestis
Tomasz z Akwinu /1225-1274/ o państwie i prawie
w filozofii oparła się na koncepcji Arystotelesa, a w filozofii prawa na koncepcji stoików
stara się oddzielać filozofię od teologii, a jednak pisząc o prawie opiera się na koncepcji teologicznej Prawo /lex/
Lex nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qiu curam communit

(…)

… prawem
Prawo Boże pozytywne
jest to prawo Boże objawione człowiekowi jako pomoc w rozpoznaniu właściwej drogi ku zbawieniu
stoi ona na równi z prawem wiecznym, ale z drugiej strony jest ono ingerencją Boga w sprawy człowieka i dlatego należy je umieścić między prawem naturalnym a ludzkim prawem stanowionym
Państwo
naturalny niedostatek człowieka, jako bytu przygodnego, jest siłą napędową życia…
… do rozwiązania danej sytuacji stosownie do stanu rzeczy opartego na prawdzie. Tomasz odrzuca więc zarówno woluntaryzm jak i pozytywizm legalny
prawo jest rozporządzeniem rozumnym - a nie tylko zachętą, czy radą
musi mieć na uwadze dobro wspólne /bonum commune/ - jest to dobro wspólne wszystkim ludziom i ma swe źródło w Bogu
moc prawną posiada jedynie rozporządzenie kompetentnej władzy, która ma pieczę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz