Jean Bodin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jean Bodin - strona 1 Jean Bodin - strona 2

Fragment notatki:

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron.
Jean Bodin Epoka - odrodzenie
Urodzony: 1530 w Angers; Zmarł: 1596 w Lyonie
Główne dzieła:
- Les Six livres de la République - „Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej” (1576)
- Colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis - „Heptaplomeres” (1587)
Wybitny francuski prawnik, myśliciel, humanista i polityk; twórca teorii suwerenności władzy państwowej ; wykładał prawo rzymskie w Tuluzie, był deputowanym stanu trzeciego na Stany Generalne 1576 roku; w młodości był karmelitą, jednak zwolniono go ze ślubów z powodu herezji; krytykował monarchomachów (tyranobójców), polemizował z Machiavellim i w odpowiedzi na jego teorie sformułował własny model absolutyzmu ; zajmował się ekonomią, zajmując stanowisko merkantylistyczne Bodin odrzucił Biblię jako źródło dowodzenia i absolutnej prawdy, za punkt wyjścia badań przyjmował doświadczenie , stojąc na stanowisku empirystycznym Państwo jest centralnym pojęciem doktryny Bodina; jego genezą była według filozofa przemoc ; państwo zrodziło się w wyniku gwałtu, co dokonało legitymizacji władzy ; przed państwem podstawą społeczeństwa były rodziny Państwem jest tylko taki rząd, który jest sprawiedliwy , to znaczy respektuje prawo boże i naturalne Państwo jest organizacją publiczną, która jest ponad rodzinami , stanowiącymi podstawowe jednostki i naturalne formy życia społecznego, będące fundamentem i wzorcem państwa Najważniejszą cechą każdego państwa jest, to że na jego czele stoi suwerenny władca Suwerenność jest głównym znamieniem państwa, absolutną i nieustającą władzą ; oznacza to, że suwerenność jest cechą konstytutywną każdej władzy państwowej; władza państwowa, która nie jest suwerenna, nie jest władzą państwową; suwerenność zapewnia niezależność od kogokolwiek z zewnątrz oraz niezależność od poddanych ; suwerenność jest niepodzielna ; dlatego też mieszane formy rządu są pozbawione wszelkiego sensu
Bodin nie wykluczał formy ustrojowej, w której władzę sprawowałoby jakieś gremium, czy nawet ogół, jednak dla niego najnaturalniejszą i najlepszą postacią jest monarchia; kryterium jest umiejętność spożytkowania suwerenności , którą monarchia ma największą
Głównym przejawem suwerenności jest wyłączność prawodawcza ; władza państwowa jest suwerenna wtedy i tylko wtedy, gdy ma wyłączną zdolność do tworzenia i zmieniania prawa wedle woli Prawo jest w takim ujęciu niczym innym jak rozkazem suwerena , obowiązuje więc tylko i wyłącznie wtedy, gdy pochodzi od uprawnionej, suwerennej władzy państwowej i opiera się na jej autorytecie; jest to jednocześnie prawo, które musi być sprawiedliwe (gdyż

(…)

… nie może być przeciwstawione rozkazom suwerena; władza jest zawsze bliżej Boga niż ludzi i Bodin wnioskował, że nie ma takiej sytuacji, w której prawo suwerena kłóciłoby się z prawem wyższego rzędu
Bodin bardzo mocno podkreślał nienaruszalność własności prywatnej, która dla niego jest jednym z najważniejszych praw bożych; nawet władca nie powinien raczej wyciągać ręki po jałmużnę i własność obywateli, lecz raczej udzielać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz