Programy polityczne w rewolucji angielskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programy polityczne w rewolucji angielskiej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Programy polityczne w rewolucji angielskiej:
przesłanki historyczne:
w XVII wieku w Anglii można było zaobserwować istotne zmiany w obrazie społeczeństwa
ograniczono wpływy arystokracji, do głosu zaczęła dochodzić średnia szlachta i mieszczaństwo
zrealizowano mieszczański program reformy kościoła
pojawiła się rewolucja przemysłowa (gwałtowny wzrost produkcji przemysłowej wymusił nowe podejście do gospodarki rynkowej)
pomimo wszystkich tych zmian państwo nadal pozostawało feudalne (nasiliły się nawet próby angielskich królów do urzeczywistnienia absolutyzmu)
występowała niekorzystna, bo oparta na arystokracji, struktura rządów, która skutecznie hamowała rozwój procesów wczesnokapitalistycznych - to z kolei prowadziło do konfliktów społecznych
skompromitowane rządy absolutyzmu monarszego doprowadziły do wielkiej rebelii (bunt burżuazji i nowej szlachty popierany przez lud, czyli miejskie pospólstwo i chłopów - rewolucja Cromwella)
w XVII-wiecznej Anglii występowały mnogości ideowe, będące odbiciem różnic interesów partnerów biorących udział w rewolucji:
program rojalistów:
był to program zwolenników królewskich i samego króla
autorem wielu traktatów tego programu był sam Jakub I, uważał on, że:
~ władza królewska opiera się na bożych prawach królów
~ źródłem absolutyzmu jest odwieczne prawo bożej natury
~ król jest źródłem wszelkiego prawa
inny teoretyk absolutyzmu monarszego - Robert Fihner, twierdził:
~ król, niczym ojciec nad swoimi dziećmi, ma władzę nad swoimi poddanymi
~ władza królewska jest starsza od parlamentu, bo ma swoje podstawy w ustawach Wilhelma Zdobywcy
program rojalistów nie był doktryną spójną, jego kontynuatorem był Thomas Hobbes
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz