Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w

note /search

Świat po roku 1968

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1337

Świat po roku 1968 3. Teorie sprawiedliwości Sprawiedliwość jako bezstronność: John Rawls (1921-2002) zaliczany do liberałów, ale teoria jego stawia przed sobą stworzenie systemu sprawiedliwości społecznej stworzył własną koncepcję dystrybutowizmu, opartą na podziale sprawiedliwości Arystotelesa...

Świat w poszukiwaniu nowej drogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

Świat w poszukiwaniu nowej drogi 4. Odrodzenie klasycznego liberalizmu Konstytucja wolności: Friedrich August von Hayek (1899-1992) liberał (czasami określa siego jako konserwatystę, ale sam mówił inaczej) zarzuty wobec konserwatyzmowi nie formułuje programu pozytywnego, tylko hamuje rozwój pewn...

Przedstawiciele doktryn i ich poglądy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

John Locke - 133 s. Krytyka absolutyzmu Filmera - Jak wiadomo, Filmer za zasadniczą przyjmuje tezę, że władza monarsza i to absolutna, ma swoje źródło we władzy rodzicielskiej-współcześni władcy mają być dziedzicami władzy królewskiej, jaką Bóg nadał pierwszym rodzicom, a ściślej Adamowi. Lock uw...

Doktryny zachowawcze, doktryny polityczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1267

Doktryny zachowawcze 1. Rozrachunek z dziedzictwem Oświecenia 2. Teokraci francuscy Bóg suwerenem: Joseph de Maistre (1754-1821) ultramontanista (zwolennik absolutnej władzy papieża w Kościele) współczesne mu negatywne przeobrażenia wynikają z absolutyzowania znaczenia jednostki i jej rozumu kr...

Drogi i bezdroża świato poglądu naukowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Drogi i bezdroża „światopoglądu naukowego” 1. Myśl polityczna i prawna jako nauka 2. Pozytywizm August Comte (1798-1857) teoria postępu kumultatywnego (3 stadia, teologiczne, metafizyczne i naukowe) kult nauki kult Wielkiej Istoty „homo faber” brak równości społecznej twierdził, że społeczeń...

Idea sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

Idea sprawiedliwości społecznej 1. Tematy i spory 2. Socjalizm „utopijny” Ustrój industrialny: Claude Henri de Saint-Simone (1760-1825) fascynacja angielskim parlamentaryzmem konieczność zjednoczenia Europy pod jednym rządem później zmienił poglądy odchodząc od liberalizmu odrzucenie historyzm...

Liberalizm - doktryny polityczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1848

Liberalizm 1. Doktryna wolności 2. Liberalizm katolicki Konieczność politycznej obecności Kościoła: Fe'licite' de Lamennais (1782-1854) Kościół winien być bardziej obecny w stosunkach społecznych, możliwe to tylko dla kościoła akceptującego demokrację zwolennik pozbawienia papieża władzy świecki...

Totalitaryzm - doktryny polityczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2548

Totalitaryzm 1. Spory o istotę 2. Jednostka i masy Skrajny indywidualizm: Max Stirner (1806-1856) skrajny indywidualizmu nie ma autorytetów zewnętrznych ani boskich społeczeństwo jest de facto fikcją, pojęciem teoretycznym, tak samo państwo, naród, rodzina egoizm jednostka ponad moralnością ...

Wykład - definicja agraryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

AGRARYZM [łac.], doktryna społ. powstała w Niemczech w 2 poł. XIX w. i oparty na niej ruch społ.-polityczny. Termin agraryzm został po raz pierwszy wprowadzony w Niemczech przez A. Schafflego na określenie powstałego tam ruchu (gł. wśród wielkich właścicieli ziemskich) dążącego do poprawienia sytuac...

Wykład - definicja anarchizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1337

ANARCHIZM [gr.], doktryna polit. i ruch społ. sprzeciwiające się wszelkiej władzy publ., postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństw., opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów; anarchizm uznawał wolność za wart...